Handelingen

Reuver, Keulseweg 99 - Onbevlekt Hart van Maria

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Onbevlekt Hart van Maria
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Beesel
Plaats: Reuver
Adres: Keulseweg 99
Postcode: 5953HD
Inventarisatienummer: 13351
Jaar ingebruikname: 1964
Architect: Buschman, J.C.
Huidige bestemming: trampolinepark
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Kerk in de buurtschap Offenbeek, ten oosten van Reuver. Vaak (O.L. Vrouw van) Fatimakerk genoemd.

Belangrijke moderne kerk met losstaande toren.

De parochiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria is in 1964 gebouwd naar een ontwerp van architect Jan C. Buschman. Het is een zeshoekige kerk met hoge, semi-vrijstaande klokkentoren. Slechts in Maastricht-Pottenberg staat er nog zo’n kerk uit dezelfde tijd, de Christus' Hemelvaart. Abstracte glas-in-loodramen uit de bouwtijd door Max Weiss, die het Laatste Oordeel voorstellen. Najaar 2009 heeft het college van B.& W. voorgesteld de kerk op de monumentenlijst te zetten.

Zie ook www.kerkgebouwen-in-limburg.nl onder Reuver-Offenbeek.

  • 2016 De kerk is juli 2016 buiten gebruik gesteld.
  • Eind februari-begin maart 2018 is de door betonrot aangetaste toren gesloopt.
  • Eind april 2018 is in de voormalige kerk een trampolinepark in gebruik genomen.

Sluiting

De directe aanleiding tot sluiting is de slechte bouwkundige staat van de kerktoren, waarvoor geen financiële middelen voorhanden zijn om deze te restaureren. Daarom heeft het Kerkbestuur een sloopvergunning bij de gemeente aangevraagd. De kerktoren zal op termijn dus uit het straatbeeld gaan verdwijnen. Jammer maar er is helaas geen andere oplossing. De achterliggende reden voor het niet voorhanden hebben van voldoende financiële middelen voor onderhoud en restauratie van kerktoren en kerkgebouw is nadrukkelijk gelegen in het sterk afnemend aantal kerkbezoekers in de laatste decennia en het daarmede samenhangend lagere niveau van inkomsten uit collectes en kerkelijke bijdragen. Een ontwikkeling die overigens binnen het gehele Bisdom speelt. Binnenkort verwacht het Kerkbestuur een brief van het Bisdom waarin wordt aangegeven dat de Fatimakerk, op een door het Kerkbestuur nader te bepalen datum, aan de eredienst zal worden onttrokken. Op termijn zal het kerkgebouw dan ook worden gesloten en zullen de erediensten in de Lambertuskerk gehouden worden. Het Kerkbestuur heeft voor de herbestemming van de Fatimakerk een comité in het leven te geroepen, dat daartoe momenteel de mogelijkheden onderzoekt.

In de media

  • Uit bisdom-roermond.nl nr. 7 juli/augustus 2015

De parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria in Offenbeek (gemeente Beesel) wordt aan de eredienst onttrokken. Op 12 juli is het decreet hiertoe betekend, zoals dat officieel heet. De feitelijke onttrekking gebeurt op een later moment, zodra duidelijk is wat er met het kerkgebouw gaat gebeuren. Tot die tijd blijft de dagkapel in gebruik voor liturgische vieringen.

Toekomst

De kerk staat te koop bij Reliplan. Er zijn/waren ideeën om in de kerk een indoor trampolinepark in te richten.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur