Handelingen

Ridderkerk, Baden Powellstraat 2 - Sionskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Sionskerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Ridderkerk
Plaats: Ridderkerk
Adres: Baden Powellstraat 2
Postcode: 2984BW
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:
Architect: Architectenbureau IBT (ingenieurs in bouwtechniek)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: GeenGeschiedenis

Interessante, langgerekte "refodome" in neogotische vormen.

De nieuwe kerk van de Hersteld Hervormde gemeente in Ridderkerk heet Sionskerk. De kerk is op 21 maart 2015 officieel in gebruik genomen. Het door het architectenbureau IBT (ingenieurs in bouwtechniek) ontworpen kerkgebouw heeft 600 zitplaatsen. Uitbreiding op de galerij met 100 extra kerkgangers is mogelijk. Behalve de kerkzaal heeft de kerk ook een vijftal nevenruimten.

In de media

Uit: Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2015

Sionskerk hhg Ridderkerk in rode baksteen

Jan van Reenen 13-03-2015 Kerk & Religie De Sionskerk te Ridderkerk

Als je vanaf de Industrieweg komt aanrijden, kun je de Sionskerk niet over het hoofd zien. De nieuwe kerk van de hersteld hervormde gemeente in Ridderkerk wordt zaterdag officieel in gebruik genomen. Tussen de voornamelijk grijze en donkere kleuren van de recht­hoekige fabrieksgebouwen steken de rode bakstenen en het schuine dak van het pasgebouwde bedehuis duidelijk af. Ook de brede toren geeft het kerkgebouw een andersoortig aanzien. Maar als je doorrijdt, zie je achter de kerk de huizen van Ridderkerk-Slikkerveer, en daar past het gebouw goed bij.
„Het was de bedoeling van het gemeentebestuur van Ridderkerk dat het gebouw herkenbaar zou zijn als kerk en zou aansluiten bij de dorpsbebouwing van Slikkerveer”, zegt ouderling-kerkvoogd H. de Kat. Hij wijst erop dat de kerk daarom niet te hoog mocht zijn: de goothoogte is circa 4 meter, de nokhoogte 12 meter en de toren 18 meter.
Met zijn laaggeplaatste, tamelijk smalle ramen in helderwit geverfde kozijnen heeft het pand veel weg van een dorpskerk. De ene zijkant telt tien van deze ramen, de andere zijkant twaalf, de achterkant vier –waarvan er twee wat groter zijn– en de voorkant vier, waarvan er één wat hoger geplaatst is.
Het meest beeldbepalend zijn de twee ingangen. De zijingang ligt aan het grote parkeerterrein, de hoofdingang bevindt zich onder de toren. Boven de lichteiken deuren bevindt zich een raam met daarboven een gemetselde ronde boog met drie witte sierstenen. Daarna komt een raam, dan krijg je de galmgaten en ten slotte het torendak, dat is bedekt met donkere leien. Naast de hoofdingang staat de naam Sionskerk op de muur. „Deze is door de kerkenraad gekozen uit door gemeenteleden ingediende voorstellen”, aldus De Kat.
De brede ingang ligt in het verlengde van de inrit. Als de deuren openstaan, heb je hier rechtstreeks zicht op de kansel. „Het gaat om de verkondiging van het Woord, die vanaf de preekstoel plaatsvindt.” De overheersende kleuren van de kerkzaal zijn groen en wit. De kansel, die uit een Friese kerk komt, is in een grijsgroene tint geverfd, evenals het hek voor de orgelgalerij erboven. Het kerkorgel wordt later aangebracht. Voorlopig behelpt de gemeente zich met een elektronisch orgel.
Vanaf de kansel heb je een mooi zicht op de kerkzaal met de groen beklede banken en het schuine plafond met stevige balken, en op de galerij. De beamer op de galerij is niet bedoeld voor de eredienst, maar voor andere grootschalige bijeenkomsten in de kerk. De kerkzaal, inclusief galerij, biedt plaats aan 700 personen. Door middel van schuifwanden achterin kunnen twee zalen bij de kerkzaal getrokken worden, zodat nog eens honderd mensen een plaats kunnen krijgen.
Het kerkgebouw telt zes zalen, waaronder de consistorie. Alle zalen zijn inpandig. De Kat: „Hierdoor hebben we ruimte bespaard. We hadden niet zo veel grond.” De totale kosten voor de realisering van het kerkgebouw zijn ongeveer 3 miljoen euro, exclusief orgel.
In de consistoriekamer liggen drie oude collectezakken aan lange stokken, die nog een plaats krijgen aan een van de kerk­muren. Ook de aankleding buitenom is nog niet af. De parkeerplaatsen zijn klaar, maar het groen komt nog en de gemeente Ridderkerk legt aan de zij- en achterkant een vijver aan.
De Kat is blij met de nieuwe kerk. „Tot nu toe kwamen we samen in de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Ridderkerk. De samen­werking was prima, maar een eigen kerk­gebouw is toch iets heel anders. Het is fijn dat we nu een plek hebben voor de verkondi­ging van het Evangelie, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Hersteld hervormden Ridderkerk

De hersteld hervormde gemeente (hhg) te Ridderkerk is een streekgemeente met leden uit Ridderkerk, Bolnes, Slikkerveer, Drievliet, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Tot nu toe kwam de gemeente samen in het gebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Ridderkerk-Slikkerveer. Die kerk kon het groeiende aantal kerkgangers niet meer bergen. „Een aantal mensen volgde elke zondag de diensten in een bovenzaal, via een beamer”, zegt ouderling-kerkvoogd H. de Kat.
De officiële ingebruik­neming van de Sionskerk vindt tijdens een kerkdienst waarin ds. K. ten Klooster, oud-predikant van de gemeente, voorgaat.
De hhg is momenteel vacant en telt ruim 800 leden.