Handelingen

Rijnsburg, Brouwerstraat 45 - Bethelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethelkerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Katwijk
Plaats: Rijnsburg
Adres: Brouwerstraat 45
Postcode: 2231HN
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Hazenoot, J.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante kerk met nieuwere toren.

Buiten gebruik met ingang van 1 mei 2010.

De Bethelkerk aan de Brouwerstraat 45 in Rijnsburg (gemeente Katwijk) is door Reliplan op 30 oktober 2015 verkocht aan een particuliere ontwikkelaar/investeerder.

Najaar 2016 is de kerk afgebroken. De nieuwe bestemming is woningbouw.

Gebouwomschrijving SKKN

Het kerkgebouw ligt aan de Brouwerstraat 45 en kwam tot stand in 1928-1929. Het was opgezet als 'zaal voor Christelijke Belangen'. Architect was J. Hazenoot uit Katwijk-Binnen. Hij ontwierp een eenvoudige zaalkerk met paraboolgewelf. Het werk werd aangenomen door fa. P. Kort. De bouw startte in 1928 maar werd vertraagd door de strenge winter. In 1929 werd het gebouw in gebruik genomen. In 1967 vond een grootscheepse verbouwing plaats waarbij aan de voorzijde een laag portaal werd bijgebouwd dat linksom doorloopt als een gang over de gehele lengte van de kerk. Ter hoogte van het liturgisch centrum sluit de gang aan op de ingang van de links gelegen consistorie. Achter de kerkzaal ligt een smalle keuken. Rechts van de kerk staat een vrijstaande toren. Door middel van een betonnen poortconstructie is er een relatie tot stand gebracht tussen kerk en toren. Links van de kerk en op de hoek met een andere straat staat de pastorie. Achter de pastorie, vrijstaand, ligt een garage waarnaast ook een doorgang naar de toegang van de consistorie.

Het tinnen avondmaalsstel op de liturgietafel is afkomstig uit de Grote Kerk, evenals het avondmaalskleed met de inzettingswoorden.

Orgel

Tot 1952 wordt in deze kerk een harmonium gebruikt. In dat jaar bouwt de firma Willem van Leeuwen Gzn (Leiderdorp) een orgel met twaalf stemmen. In 1967 worden twee daarvan door nieuwe registers vervangen. In het midden van de jaren 1970 functioneert het instrument steeds minder naar tevredenheid. De firma Jac. van der Linden & Co. (Leiderdorp) krijgt vervolgens in 1977 opdracht een nieuw orgel te bouwen in de kas uit 1952, met gebruikmaking van enig pijpwerk van Van Leeuwen. In 2002 restaureert de firma R. Nijsse (Oud-Sabbinge) het orgel en breidt het met één register uit.

Dispositie

  • Manuaal 1: Prestant 8' - Holpijp 8' (1967) - Octaaf 4' - Gedekte fluit 4' (1978) - Mixtuur 2' 4-5 sterk.
  • Manuaal 2: Roerfluit 8' - Fluit 4' - Octaaf 2' - Quint 1⅓' - Sesquialter 2⅔' 3 sterk discant - Dulciaan 8' (1967) - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' (1978) - Octaafbas 8' (2002).
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Het orgel is verhuisd naar de Sint-Martinuskerk_(Aalst) (Oost-Vlaanderen, België) en aldaar in gebruik genomen.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 11 januari 2011.

De Bethelkerk aan de Brouwerstraat in Rijnsburg krijgt waarschijnlijk een andere bestemming. Stichting de Nieuwe Abdij heeft een plan ontwikkeld om in de kerk een huis te realiseren voor de tijdelijke opvang van mensen, die „door een samenloop van omstandigheden moeite hebben om staande te blijven in de maatschappij.” De intentie is om de kerk daarbij te behouden.

De stichting en de eigenaar van het pand, de hervormde gemeente, hebben op 24 december een intentieverklaring ondertekend om het komende halfjaar de mogelijkheden hiervan te verkennen. De deuren van de Bethelkerk gingen op 1 mei vorig jaar definitief dicht.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur