Handelingen

Rijpwetering, Pastoor van der Plaatstraat 15 - O.L. Vrouw Geboorte

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Geboorte
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Kaag en Braassem
Plaats: Rijpwetering
Adres: Pastoor van der Plaatstraat 15
Postcode: 2375AC
Inventarisatienummer: 03342
Jaar ingebruikname: 1860
Architect: Molkenboer, Th.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 7127

Geschiedenis

Beeldbepalende vroeg neogotische kerk met forse toren.

  • 2018 De toren is aan de voorkant van de kerk ‘ingebouwd’. Maar zwaarder dan het kerkgebouw. Dat gewichtsverschil leidde tot verzakkingen waardoor het schip langzaam los scheurde van de rest van het gebouw. Toen in 1985 een damwand werd geslagen langs het water dat het dorp zijn naam geeft, de Rijpwetering, en het grondwater werd verstoord, waardoor de grond aan de voorkant van de kerk ging inklinken, kwam de verzakking in een stroomversnelling. In 1998 is begonnen met een grote hersteloperatie van de fundering. Zo’n 350 kubieke meter grond is weggegraven om een nieuwe fundering te kunnen slaan. Na het uitharden van die vloer zijn daaronder, door uitgespaarde gaten in de vloer, 82 stalen buispalen geheid. Ook de vochtproblemen rond de steunberen van de kerk zijn aangepakt. De O.L.V. Geboorte en de H. Bavo in Oud Ade - met samen zo’n zeventienhonderd parochianen - vormen één parochiekern van de Franciscusparochie die weer onderdeel is van de federatie H.H. Clara en Franciscus die het hele Zuid-Hollandse plassengebied omvat. (Bron:Contactbrief)
  • 2018 Deze kerk, en diverse molens, zijn goed zichtbaar vanuit het hoge snelheidslijn spoortraject tussen Schiphol en Rotterdam Centraal.

Monumentomschrijving Rijksdienst

O.L. Vrouw Geboorte, geconsacreerd 1860, Th. Molkenboer. Neogotische pseudobasiliek met smaller koor en toren, bestaande uit twee vierkante en een achtkantige geleding met naaldspits. Het thans weer witgepleisterde interieur heeft slanke gelede pijlers zonder kapitelen en gestucadoord-houten kruisribgewelven. Laat werk van Molkenboer, geënt op de Nederrijnse late gotiek. Oorspronkelijk tweeklaviers orgel, in 1874 gemaakt door L. Ypma. Mechanisch torenuurwerk van J. van de Kerkhof.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur