Handelingen

Rijswijk, Huis te Landelaan 418 - Benedictus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Benedictus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rijswijk
Plaats: Rijswijk
Adres: Huis te Landelaan 418
Postcode: 2283SG
Inventarisatienummer: 03357
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Jong, J. de
Huidige bestemming: gesloopt op toren na
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een grote Bossche School kerk met hoge, beeldbepalende toren.

Voormalige R.K. parochiekerk, opgericht eind jaren 1950 in de westelijke uitbreiding van Rijswijk. Belangrijke kerk van architect J. de Jong, leerling van Dom. H. van der Laan (invloed Bossche School). Zaalkerk op vrijwel vierkante plattegrond, voorzien van een atrium. Vrijstaande toren. Buiten gebruik gesteld in 2003 en gesloopt in 2004. De toren bleef staan.

Ingaande 1 mei 2003 zijn vijf parochies samengevoegd tot één parochie. Het gaat om de parochies van Gerardus Majella en van Jeroen in Den Haag en de parochies van Benedictus, van Bernadette en van Bonifatius in Rijswijk. De nieuwe parochie heet St. Bonifatiusparochie. In augustus 2004 is de R.K. St. Benedictuskerk (1958, J. de Jong) gesloopt, op de toren na. Het was toen nog niet bekend wat er met de vrijgekomen plaats zou gaan gebeuren.

  • 2017 - Deze plaats is nog onbebouwd. De toren op de noordelijke hoek van het terrein is intact gebleven, met een functionerend uurwerk. Het vroegere parkeerterrein is wel bebouwd.
  • 2020 - Nieuw-Benedictus, het complex dat gebouwd wordt op de plek van de gesloopte Benedictuskerk heeft zijn hoogste punt bereikt.

Geschiedenis

H. Benedictuskerk

In de jaren vijftig was Rijswijk een groeigemeente. Ook het Katholieke bevolkingsdeel groeide flink.

Dit was de reden dat de bisschop van Rotterdam besloot de H. Bonifatiusparochie in Rijswijk op te splitsen.

Kapelaan W.A. Nicolaas van de Haagse Gerardus Majella kerk kreeg van Mgr. A. C. Schaaper op 25 juni 1956 de opdracht een nieuwe parochie te stichten en de bijbehorende kerk te bouwen in de wijk Te Werve. De wijk stond zelf voor een groot deel in de steigers en bevatte grote stukken braakliggend land. Aannemer Bontenbal bood aan dat, in afwachting van de noodkerk, gekerkt kon worden in de keet die op werkdagen gebruikt werd als kantine. Deze stond in de Generaal Vetterstraat op de plaats waar nu de school staat. Hierin konden 140 personen kerken.

Op de eerste zondag van de Advent, 2 december 1956, werd de eerste dienst gehouden. Op 7 april 1957 werd de parochie officieel opgericht. Een week later vonden de eerste plechtigheden plaats in de nieuwe noodkerk. Deze stond op de plaats waar later het parkeerterrein werd aangelegd.

Pastoor Nicolaas was een groot bewonderaar van de Heilige Benedictus van Nursia. Hij was het die de bisschop voorstelde de nieuwe kerk aan de Heilige Benedictus te wijden. Het is dan ook niet vreemd dat hij bij architect en Benedictijner monnik Dom van der Laan om advies ging vragen. Architectenbureau Jan de Jong uit Schaijk kreeg uiteindelijk de opdracht. De jongere broer van Dom van der Laan werd aangewezen als supervisor.

De grond werd op 31 januari 1958 voor het symbolische bedrag van 1 gulden ter beschikking gesteld door de gemeente Rijswijk. Zij hadden wel één voorwaarde: er moest een toren bij de kerk worden gebouwd. De laagste inschrijver bleek van bouwbedrijf Gebroeders Jansen uit Venray te zijn. Zij mochten de kerk bouwen voor 832.500 gulden. De eerste steen werd gelegd op 13 juli 1958 door de Deken van Poeldijk H. Dijsselbloem. Dertien maanden later werd op Maria Hemelvaart (15 augustus 1959) de kerk geconsacreerd door de eerste Bisschop van Rotterdam, Mgr. M.A. Jansen. De St. Benedictuskerk is in mei 2003 aan de eredienst onttrokken en in de zomer van 2004 gesloopt, op de toren na.

Bron: Historische Vereniging Rijswijk, Jaarboek 2000/bonifatiusparochie.info

Afbeeldingen

Situatie 2021