Handelingen

Roosendaal, Doctor Schaepmanlaan 90 - O.L. Vrouw van Fatima (1952 - 2004)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Fatima
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Roosendaal
Adres: Doctor Schaepmanlaan 90
Postcode: 4702GZ
Sonneveld-index: 08137
Jaar ingebruikname: 1952
Architect: Hurks, J.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

Grote wederopbouwkerk in uitbreidingswijk in Roosendaal-Oost. Eind jaren 1990 - begin jaren 2000 maakte de kerk deel uit van de Emmausparochie in regio Roosendaal-oost. Toen werd al bekend dat de Fatimakerk binnen afzienbare tijd aan de eredienst zou worden onttrokken. Op 21 november 2004 was de laatste eucharisatieviering. Sinds medio 2016 staat de kerk weer in de verkoop. Er wordt een koper gezocht die het pand met respect voor het gebouw en de omgeving een nieuwe invulling kan geven.

  • 2022 - Zorgorganisatie S&L Zorg ziet volop mogelijkheden in de Fatimakerk als nieuwe woon- en werklocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Afgelopen najaar werd er al een intentieverklaring getetekend met de beheerder van de kerk: FLS Vastgoed.

Gebouwomschrijving SKKN

De kerk van O.L. Vrouw van Fatima werd in 1951 - 1952 gebouwd in de nieuwe woonwijk ten oosten van het oude centrum van Roosendaal. Het betreft een driebeukige basilicale kerk in de stijl van de Delftse School, met verhoogd koor, absis en dakruiter. Architect was Jacques Hurks uit Roosendaal. De kerk is met de pastorie gelegen in een plantsoen aan de Dr. Schaepmanlaan. De eerste steen werd op 1 april 1951 gelegd door bouwpastoor Norbertus Theeuwes en de consecratie had plaats op 24 maart 1952.

Omschrijving erfgoedroosendaal.nl, 1993

Het betreft een kerk van het basilicale type, met verhoogde koortravee en halfronde absis met arcade, gedekt door zadel- en lessenaardaken met zwarte Romaanse pannen. De lengterichting van de kerk is gelegen in een grote bocht aan de straat. De pastorie, die door een bouwlid verbonden is aan de kerk, heeft geen monumentale waarde.

Historische omschrijving

De O.L. Vrouwe van Fatimakerk werd van 1951-1952 gebouwd naar ontwerp van architect J. Hurks. Het ontwerp voorzag ook in een toren bij de ingangspartij, maar deze is niet gerealiseerd. De kerk was een onderdeel van de uitbreiding van Roosendaal, oostelijk van de wijk Kalsdonk. De in 1952 gestichte Fatimaparochie nam tevens een deel over van de Heilig Hartparochie. De kerk is ongewijzigd en vervult nog altijd een parochiale functie.

Omschrijving exterieur

De gevel van de kerk is opgetrokken uit machinale bruine baksteen. De vlakke voorgevel, de westgevel, heeft drie rondbogige ingangsportalen met vleugeldeuren met cassetten. De portalen hebben hardsteen neuten, tufsteen blokken en latei. In de rondboog ronde raampjes met hoeksteentjes en ijzeren vulling. Aan weerszijden een rechthoekig venster met natuurstenen omlijsting. Deze vensters ook aan beide zijden van het hoogreliëf hier boven. Het hoogreliëf ingemetseld van geglazuurd gebakken aardewerk, verdeeld over rechthoekige en vierkante stukken. Het is een voorstelling van Maria met gevouwen handen en aureool, staande op een grote roos. (Maria als rosa mystica) Het reliëf werd in 1952 vervaardigd door P. Schoenmakers. Siermetselwerk in ruitvorm, langs de dakrand en onder de goot elders een sierlijst van koppenlagen en tandlijst. De horizontale randen worden om de hoek een stukje voortgezet. De goten rusten op smalle ijzeren consoles. Ijzeren kruis op nok voorgevel. De lichtbeuk van het middenschip telt elf traveeën met rondboogramen waarin glas-in-lood. Eenvoudig siermetselwerk bij de ramen. In de zijbeuk kleine rechthoekige vensters met natuurstenen omlijsting.De verhoogde koortravee heeft een dwars geplaatst zadeldak met centraal een kleine veelhoekige opengewerkte klokkentoren met kruis. In de korte zijden rozetvensters met bakstenen netwerk. Segmentboogfries in de lange zijden. Hoge halfronde absis met op afgeschuinde rand een blinde arcadenboog, met vulling van siermetselwerk en uitgemetseld kruis. Aan noordzijde bij koortravee rechthoekige zijkapel onder zadeldak, parallel aan het schip. Entree onder zadeldak op twee bakstenen pijlers. Segmentbogige paneeldeur met smeedijzeren handgreep. Hooggeplaatste rondboogramen aan voorzijde, blinde zijgevels. De acht rondboogramen hebben glas-in-lood. Hoeken en tussenblokken van natuursteen. Aan zuidzijde bij koortravee een lagere zijkapel onder zadeldak, dwars op het schip. Vier smalle rondboogramen met profilering aan de zijden, met glas-in-lood. Op de nok open bakstenen klokkestoel zonder klok.

Omschrijving interieur

Narthex met plavuizen vloer en houten zoldering, links poort naar zijkapel met klein gipsen Mariabeeld. Rechts deur naar kerk. Hier vier vijfhoekige wijwaterbakjes van Naamse steen. Plavuizen vloer en zichtbare donkere houten kapconstructie in middenschip en zijbeuken. Balken op kwartronde consoles, kap versterkt met rode ijzeren trekstangen. De kap is van het meervoudige hangwerp type. De zijbeuken hebben geprofileerde consoles. Het metselwerk heeft een rollaag bij de aanzet van de consoles. Onder de houten balken een stroomlaag. Onder de ramen van de lichtbeuk een iets uitgemetselde rand. Wanden opgetrokken in schoon metselwerk. In muurwerk goudkleurige wijkruisjes in vierkant blok. Het glas-in-lood is ruitvormig en in tinten als lichtblauw, groen en roze. Houten orgeltribune met eenvoudig modern orgel. De tribune is rustiek geprofileerd. Rondbogen als scheibogen naar de zijbeuken. Bogen op tufsteen tussenblokken. Gekrulde sierankers tussen de bogen. De koortravee heeft na een grote rondboog een rechte zoldering op driehoekige houten consoles. De zijwanden worden gedragen door twee bij twee zuilen met teerlingkapiteel. Hier; altaar met zeshoekige gemetselde doopvont. Eerste steen met tekst; me posuit N. Theeuwes pr. par. 1-4-1951 en; Ecclesia consecrata est 24-3-1952. Daarachter rondgesloten absis met houten kruisbeeld met de lijdende Christus, door J. Vlak, ca. 1955. Kapel rechts; rechte houten zoldering, achterin vaste kastenwand. 19de eeuws beeld van Maria met Kind op de arm, scepter ontbreekt. Wit geschilderd hout. Vanuit hier; deur rechts naar sacristie. Twee hoge rondramen in buitenmuur, twee inpandige. Een wit geschilderd houten beeld uit de tweede helft van de 19de eeuw van Maria met Kind op de arm, scepter in de andere hand ontbreekt.

Verder behoort onder meer tot de inventaris:

  • Twee beeldengroepen van gepolychromeerd zacht hout. Deze zijn afkomstig van de communiebank van Bavel. Het Mannawonder en Laatste avondmaal.
  • Communiebank met polychroom snijwerk, arabesken en knop/kelk in stralenkrans met tekst; panis angelorum.
  • Een op doek geschilderde kruisweg in veertien staties, ongesigneerd, in voornamelijk gedekt blauwe en rode tinten.

Redengevende omschrijving

De O.L. Vrouwe van Fatimakerk uit 1952 van J. Hurks is van belang vanwege de gaafheid en de traditionele naoorlogse bouwstijl met romaniserende elementen.

Afbeeldingen