Handelingen

Roosendaal, Kalsdonksestraat 89 - Kapel Charitas

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Charitas
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Roosendaal
Adres: Kalsdonksestraat 89
Postcode: 4702ZA
Jaar ingebruikname: 1913 / 1962
Architect: Cuypers, J.Th.J. / Oomen Archb.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Neogotische kapel met dakruiter van R.K. verpleeghuis Charitas. De kapel dateert uit 1913 en is ontworpen door J.Th.J. Cuypers.

Deze kapel was aangebouwd aan de linker zijde van het grote neogotische complex uit 1905 naar ontwerp van architect J. van Groenendael.

Dat complex is in 1932, 1962 en 1969 in etappes verder uitgebreid naar ontwerpen van Archb. Oomen.

In 1997 is dit hele complex gesloopt voor nieuwbouw, op de kapel na, die is verbouwd in 1997. De kapel kreeg toen een moderne voorgevel.

De kapel dient nu als recreatieruimte voor Verpleeghuis Wiekendael. Er is een kleine bidhoek ingericht.

In de media

Uit Open Monumentendag 2011, Roosendaal 10-09-2011.

Kalsdonksetraat 89 - Kapel Wiekendael (m)

De kapel die thans deel uitmaakt van het in 1998 voltooide complex Wiekendael, werd oorspronkelijk naar ontwerp van de architect Joseph Cuypers gebouwd in 1913. Ze vormde een karakteristiek geheel met het toen nog maar net voltooide nieuwe gasthuis Charitas naar ontwerp van architect Jacques van Groenendael. Tekenaar Jürgen Katzmann beval in 1995 dat 'monument' nog aan als object voor perspectiefstudie. Er was een roep van velen om tenminste de gevels en de massa van het gebouw overeind te houden, maar de Stichting Groenhuysen zag daar geen heil in en koos voor nieuwbouw Architect Joris van Hoytema stond voor de lastige opgave de Kapel van Cuypers te voorzien van een passende gevel. Het interieur van de kapel werd ontdaan van een later aangebracht verlaagd plafond, waardoor het zicht op de glas-in-loodramen bovenin werd hersteld. Andere aanpassingen domineren de architectuur uit 1913. De kapel wordt multi-functioneel gebruikt.

Afbeeldingen

Voor de sloop van 1997, verpleeghuis.

Exterieur huidige kapel

Interieur huidige kapel

Interieur Bidkapel