Handelingen

Rothem, Kerkweg 56 - Heilig Hart van Jezus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilig Hart van Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Meerssen
Plaats: Rothem
Adres: Kerkweg 56
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Wielders, Jos
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 507212


Geschiedenis

Toren door brand verwoest 1969, herbouwde toren 6 meter korter.


Monumentomschrijving Rijksdienst

In zakelijk expressionistische trant in 1929 naar een ontwerp van architect Jos Wielders uit Sittard gebouwde ROOMS KATHOLIEKE KERK van het Heilig Hart van Jezus. De kerk is markant gesitueerd aan de rand van een plein nabij een kerkhof en in de zichtas van de Kerkweg.

Omschrijving

De parochiekerk heeft een in dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt door zadeldaken en lessenaarsdaken gedekt met meerkleurige opnieuw verbeterde pannen. De kerk is gebouwd in gele en rode baksteen. Het kerkgebouw is een zaalkerk met smalle lage zijbeuken, een smaller hoger koor met een driezijdige lage absis en twee dwarskapellen ter weerszijden van het koor. Aan de voorzijde is een smalle strook toegevoegd met op de hoek aan de rechterzijde de toren. De huidige kap van de toren, gedekt met koper, dateert van na de brand van 1969 en heeft een betonnen onderbouw. Hij vervangt een steilere ingesnoerde kap. Onder de toren bevindt zich de hoofdtoegang, daarachter een voorruimte met dagkapel en daarnaast een tweede ingangsportiek. Tussen beide ingangsportieken op de hoek van de toren in de eerste bouwlaag op een bakstenen sokkel bevindt zich een zandstenen beeld van de H. Theresia. Het beeld dateert uit 1933 en werd vervaardigd door Marie Andriessen. De kerkzaal wordt overwelfd door een spitsboogvormig gewelf, rustend op betonnen spanten, die zich in het gewelf als gordelbogen voordoen. Aan beide zijden zijn in het gewelf drie spitse steekgewelven aangebracht. Hier bevinden zich grote spitsboogvensters en spitsboogvormige traceringen van beton en mergel. In de kopgevel is een soortgelijk venster aangebracht. De kerkzaal heeft een groot zadeldak. De zijgevels van de kerkzaal bestaan uit gekoppelde topgevels met steekkappen. Ter weerszijden van de kerkzaal zijn gangvormige zijbeuken met vlakke plafonds onder lessenaarsdaken. Het koor en de zijkapellen hebben zadeldaken. Achter tegen het koor, absis en zijkapel aangeschoven is de sacristie.

Rechthoekige stalen vensters. Rechthoekige en gedrukte spitsboogvormige vensters. Rechthoekige houten deuren.

Van het INTERIEUR is onder meer van belang: glas-in-lood vensters naar een ontwerp van Joan Collette uit 1928-1931.

Kruiswegstaties van Jean Weerts. Twee aan Charles Vos toegeschreven beelden. Vier houten beelden van resp. de H. Theresia, de H. Barbara, de H. Antonius en een Heilig Hartbeeld eveneens van Jean Weerts. Deze beelden bevinden zich achter in de kerk onder het oxaal. Deze vier beelden dateren van einde jaren dertig. Rond de altaarboog zijn schilderingen aangebracht door Robert Franquinet met een voorstelling van de vier Evangelisten.

Links vooraan in de kerk bevindt zich een klein houten altaar afkomstig uit de villa Kruisdonck te Maastricht. Het betreft een geschenk van de familie Regout uit Maastricht. Authentieke kerkbanken naar een ontwerp van Jos Wielders.

Het interieur van de kerk is vrijwel authentiek. Rond 1970 heeft een aanpassing van de communiebanken plaatsgevonden en rond 1980 is de vloer van het altaar vernieuwd.

Waardering

De R.K. kerk van het Heilig Hart van Jezus is van grote cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling. De parochiekerk bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar belang voor de geschiedenis van de architectuur, als voorbeeld van het oeuvre van architect Jos Wielders en vanwege de hoogwaardige kwaliteit van het ontwerp. De kerk bezit ensemblewaarde op grond van haar situering. De kerk is eveneens van bijzondere betekenis voor het aanzien van Meerssen-Rothem. De kerk is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de bovenregionale zeldzaamheid.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Th. Pereboom in 1952.


Externe links

Afbeelding

Exterieur

Interieur