Handelingen

Rotterdam, Delftweg 13 - Petrus' Banden (1829 - 2021)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus' Banden
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam (Overschie)
Adres: Delftweg 13
Postcode: 3043CC
Sonneveld-index: 02869
Jaar ingebruikname: 1829
Architect: Adams, P.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 32926

Geschiedenis

Mooie neoclassicistische zaalkerk, gebouwd in 1830 naar ontwerp van P. Adams. De voorgevel heeft een gepleisterde middenrisaliet met dorische zuilenstelling en fronton, overgaand in een slanke geveltoren met koepeldak. Het gepleisterde interieur heeft ionische pilasters en een cassettenplafond. De neobarokke kansel dateert uit de bouwtijd van de kerk. Pneumatisch orgel met twee manualen van T.Jos.H. Vermeulen (Alkmaar) uit 1904 (Rijksmonument), in 1954 door Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam) uitgebreid met een zelfstandig pedaal en in 1982 door Pels & Van Leeuwen ('s-Hertogenbosch) gerestaureerd. Helaas is het interieur in de jaren 1960 of 1970 voor het overige zwaar "gemoderniseerd", o.a. de vervanging van het originele bankenplan door series moderne stoelen.

  • 2018 Plan sluiting van deze kerk als parochiekerk in, of kort na, 2020.

Kerk onttrokken aan de eredienst op 11 april 2021.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. Kerk van St. Petrus' Banden. Neoclassicistische zaalkerk met aan de voorgevel een zuilenstelling met fronton. Boven de gevel een houten klokkentoren met koepeldak. Inwendig gekoppelde Jonische pilasters tegen de gepleisterde wanden, waarboven een kroonlijst, van waar een cassettenplafond opgaat. Gebouwd in 1831 door P. Adams. Rijk gesneden neobarokke preekstoel uit de bouwtijd; zilverwerk uit de 18e en 19e eeuw. Mechanisch torenuurwerk, Eijsbouts, 1922. Tweeklaviers pneumatisch orgel met vrij pedaal, gemaakt in 1904 door de firma L. Ypma & Co.

In de media

Uit Overschiesekrant d.d. 1 augustus 2013

Op 16 juli 2013 is de Stichting Vrienden Petrus’ Banden opgericht met als doel geld te verzamelen voor de restauratiewerkzaamheden van het kerkgebouw Petrus’ Banden in Overschie en de naastgelegen pastorie. Restauratie is noodzakelijk om de instandhouding van deze unieke gebouwen voor de toekomst te waarborgen. In 2013 ligt de focus op het inzamelen van 1.040.000 euro voor de restauratie van het kerkgebouw. De Provincie Zuid-Holland heeft daarvoor een subsidie van eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld met als ontbindende voorwaarde dat de eigenaar van het kerkgebouw, de Parochie Heilige Nicolaas in Overschie, ultimo 2013 het voornoemde bedrag kan bijpassen. Vanaf 2014 zal de Stichting daarnaast ook middelen voor de restauratie van de pastorie gaan werven. De Petrus’ Bandenkerk is een mooie waterstaatkerk gebouwd in 1830 naar ontwerp van de Rotterdamse stadsarchitect Pieter Adams. De stichting gaat in overleg met de eigenaar onderzoeken welke activiteiten de stichting rondom het kerkgebouw en pastorie kan ontwikkelen. Daarvoor zal ook een organisatie van vrijwilligers worden opgezet. Het kerkgebouw en de naastgelegen pastorie zijn Rijksmonumenten met een eigen registratienummer.

De Stichting ziet toekomst voor het kerkgebouw en de pastorie als historische en hedendaagse plek om te kerken, te gedenken en op andere wijze samen te komen.

Uit Algemeen Dagblad, 15 december 2018

De kerk verdwijnt uit Overschie

De leegloop van de kerken heeft ook gevolgen voor de katholieke gemeenschap in Overschie. Parochianen en bewoners van de wijk maken zich zorgen. Nadia Berkelder 15-12-18, 06:00 Laatste update: 15-12-18, 11:34

De leegloop van de kerken heeft ook gevolgen voor de katholieke gemeenschap in Overschie. Parochianen en bewoners van de wijk maken zich zorgen.

De katholieke kerk verdwijnt uit Overschie. De twee kerken van parochie de Heilige Bernadette krijgen een andere bestemming. Parochianen zijn teleurgesteld en verontrust, net als historisch genootschap Roterodamum. Het nationale reddingsplan voor kerken dat minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) vorige maand lanceerde komt te laat.

,,Ze gooien de historie weg”, zegt een parochiaan, die anoniem wil blijven. Hij hoorde, samen met zijn parochiegenoten, in september na een dienst dat de Onze Lieve Vrouwe Altijd Durende Bijstand in de Baumannlaan verkocht is. Een projectontwikkelaar gaat appartementen in de wederopbouwkerk bouwen. De kerkgangers zijn boos, ook omdat de verkoop al maanden daarvoor beklonken is en al die tijd geheim bleef voor de mensen die er om de week naar de mis gaan. De projectontwikkelaar prijst inmiddels de woningen aan op Facebook. ,,De plek waar je in gelooft”, is de slogan.

Tot groot verdriet van de parochianen staat óók de andere parochiekerk in Overschie, de historisch waardevolle Waterstaatskerk Petrus’ Banden op de nominatie om verkocht te worden. De kerk, gewijd in 1831 en idyllisch gelegen aan de Schie, is een rijksmonument. Het bisdom zoekt nog naar een koper, werd de parochianen verteld tijdens een bijeenkomst vorige maand. De nieuwe eigenaar zou er een ‘waardige’ bestemming aan moeten geven: een kerkelijke functie, bewoning, of iets maatschappelijks. Het bisdom wil met een ‘kettingbeding’ afdwingen dat ook in de toekomst geen bedrijf in het pand komt. Brandbrief

Niet alleen parochianen maken zich zorgen over de toekomst van de Petrus’ Banden. Het Historisch genootschap Roterodamum heeft het bisdom en het Rotterdamse gemeentebestuur een brandbrief gestuurd. De vereniging is bang dat de nieuwe eigenaar van de kerk straks te weinig oog heeft voor de historische waarde. De in 1831 ingewijde kerk, ontworpen door Pieter Adams, is niet alleen beeldbepalend voor Overschie, de kerk heeft ook een bijzonder interieur. De vereniging vraagt het gemeentebestuur om toe te zien op behoud van de kerk.

De hoop van Roterodamum en de Parochianen is gevestigd op de overeenkomst die minister Ingrid van Engelshoven vorige maand tekende met gemeenten, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties voor het behoud van monumentale kerken. De minister stelt 13,5 miljoen euro ter beschikking voor zes proefgemeenten. Rotterdam is er één van. Voor Petrus’ Banden komt dat geld te laat, heeft het parochiebestuur inmiddels gezegd tegen de kerkgangers. ,,Het besluit staat vast”, was de mededeling. De parochie zou, zelfs als er subsidie wordt verstrekt, niet genoeg geld hebben om een restauratie te kunnen betalen.

Verantwoordelijkheid

Het is een water­staats­kerk. Die zijn voor de geschiede­nis van groot belang, omdat daar een verhaal van tolerantie aan vast zit.

,,We vinden het jammer dat er geen bereidheid is bij het bisdom om Petrus’ Banden als proefproject aan te wijzen”, zegt Anneke de Gouw van Roterodamum. ,,Dit kerkgebouw verdient dat wel. Het is een heel kwetsbare kerk en een heel bijzondere kerk. Het is een waterstaatskerk. Die zijn voor de geschiedenis van groot belang, omdat daar een verhaal van tolerantie aan vastzit. Dat is een verhaal dat je in Rotterdam verteld zou willen zien. Wij vinden dat het bisdom een verantwoordelijkheid heeft om het monumentale karakter van de kerk te behouden. En dat staat op gespannen voet met de wens om er een maximale opbrengst uit te halen. Ik vind dat het gemeentebestuur met het bisdom in gesprek moet gaan.”

,,We realiseren ons dat het ingrijpend is en het emoties loslaat”, zegt John Bakker namens het Bisdom Rotterdam. ,,Bij de parochie, maar ook bij de omgeving. Natuurlijk draait het ook om geld. We hebben eerder al het besluit moeten nemen om een subsidie die beschikbaar was iet te gebruiken omdat we het niet verantwoord vonden om er een eigen bijdrage in te steken. Zo’n investering staat niet in verhouding tot de beperkte groep mensen die gebruik maken van de Petrus’ Banden kerk. Het geld dat je hier investeert, kun je ergens anders niet uitgeven.”

Glas-in-lood

De komende maanden kerkt de Rooms-katholieke gemeenschap in Overschie nog beurtelings in Petrus’ Banden en in Onze Lieve Vrouwe Altijd Durende Bijstand. Vermoedelijk verlaat de parochie de laatstgenoemde kerk in het voorjaar. Het bouwplan heeft vertraging opgelopen omdat de gemeentelijke welstandscommissie niet tevreden is met het eerste ontwerp. De commissie vindt dat het kerkinterieur en de glas-in-lood ramen behouden moeten blijven. De architect had die er in zijn eerste ontwerp uit gesloopt.

,,Wij willen er alles aan doen om de kerk te behouden”, vertelt Gijs van der Kleij, van ontwikkelaar Rotterdams Ontwikkel Kollektief (Rook) . ,,Het is een kerk die beeldbepalend voor Overschie.” Rook is al jaren in gesprek met het bisdom, vertelt Van der Kleij. ,,We hoorden dat de kerk gesloopt dreigde te worden. Dat wilden we voorkomen en dat kon alleen als we een beter plan hadden.” Aanvankelijk was het idee om de kerk te verbouwen voor de school die erachter staat, maar dat plan sneuvelde. Het worden woningen, met aan de straatkant horeca. ,,We willen echt iets toevoegen voor Overschie.”

De parochianen zijn bedroefd over het afscheid van de kerken waar ze jarenlang gevierd en gerouwd hebben. Zij moeten in de toekomst naar Schiebroek, waar een nieuwe kerk wordt gebouwd die niet alleen de kerken in Overschie, maar ook de Verrijzeniskerk in Schiebroek vervangt.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur