Handelingen

Rotterdam, Prins Hendriklaan 22 - Laankerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Laankerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Prins Hendriklaan 22
Postcode: 3071LD
Inventarisatienummer: 03047
Jaar ingebruikname: 1906
Architect: Touw, Gebr.
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk op het Noordereiland. Later (?) ook kerk voor de wijk Feijenoord.

Karakteristieke zaalkerk, met twee torens van verschillende hoogte aan weerszijden van de voorgevel. De bekroningen van deze torens zijn later (ongeveer jaren 1960) gesloopt.

Buiten gebruik en gesloopt eind 1984.

Ter vervanging was intussen in 1984 de Koningskerk aan de Stieltjesstraat in gebruik genomen, een moderne kerkzaal.

In de media

Uit Rotterdamsch Nieuwsblad, 27 Juni 1911.

Nieuw orgel. Vrijdagavond werd het nieuwe orgel in de Gereformeerde kerk, aan de Prins Hendriklaan, te Feijenoord, in gebruik genomen. Lang vóór tijd stonden de gemeenteleden al voor het kerkgebouw te wachten op het openen der deuren, om een goed plaatsje te veroveren. Zoo groot was de belangstelling. Ds. v.d. Berg opende den avond met gebed, daarna zong de Gemeente Psalm 150 vs. 1: „Alles wat adem heeft love den Heer". Hierna bespeelden de organisten T.W. Spreij, G. Goor en G. v.d. Kley het nieuwe orgel. Al heel spoedig heerschte, door het ruischen der volle orgelaccoorden, de gewijde stemming. Muisstil en met volle aandacht luisterden allen naar het uitstekend uitgevoerde programma. Na nummer 5 werd Psalm 33 vs. 1 en laatste vers gezongen en daarna sprak ds. v.d. Berg de aanwezigen toe. Zoo zeide hij o.a., dat de invloed! van het orgelspel op den zang der Gemeente heel goed merkbaar was. Het gesang klonk lieflijker, meer kleur was er in te bespeuren door het samengaan van stemmen en orgelspel. Ten volle liet hij in zijn rede uitkomen het edele doel van de kunst, die gegeven is om in deze dorre wereld den mensch het ideaal van de toekomst voor oogen te tooveren. Bovenal de muziek, waarin gevoelens, onuitsprekelijk voor de menschen, tot uiting komen. Een orgel behoort een kerkgebouw te sieren. Ten onrechte heeft men Calvijn beschuldigd, dat hij wars was van muziek. Wij zijn streng Calvinistisch, zei spr. wanneer we onze gezangen laten begeleiden door muziek. Maar dit dient niet vergeten: de „gemeente" is er niet om het orgel, het „orgel" is er om de gemeente. Hierna gaf ds. v.d. Berg verder het woord aan het orgel. Toen het muzikale gedeelte van het programma ten einde was, sprak ds. v.d. Berg de dankzegging uit en zong de gemeente tot slot Ps. 72 : 1. Leverancier van het orgel is de heer J. v.d. Kleij, alhier, dezelfde, die een paar jaar geleden de restauratie van het orgel in de Groote Kerk verzorgde. Het orgel is rein-pneumatisch, heeft twee klavieren en vrij pedaal, met 17 sprekende stemmen. Het hoofdmanuaal heeft als dispositie: Bourdon 16 vt., prestant 8 vt., Holpijp 8 vt., Octaaf 4 vt., Octaaf 2 vt, Quint 3 vt., Cornet 5 sterk, Mixtuur 4 en 5 sterk, Trompet 8 vt. Het bovenmanuaal, waarvan het werk in zwelkast is geplaatst, bevat: Roerfluit 8 vt., Gamba, Celesta, Roerfluit 4 vt. en Dulciaan. Het pedaal heeft Subbas 16 vt., Octaaf 8 vt en Cello 8 vt., verder drukknoppen voor Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti en Oplosser, benevens koppelingen der manualen, pedaal aan tweede en eerste klavier, Tremulant en Ventiel.

Afbeeldingen

  • Op zoek naar afbeeldingen van dit kerkgebouw.