Handelingen

Sas van Gent, Markt 4 - Maria Hemelvaart (1739 - 1892)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria Hemelvaart
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Terneuzen
Plaats: Sas van Gent
Adres: Markt
Postcode:
Inventarisatienummer: 06718
Jaar ingebruikname: 1739
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een vaak verbouwd interessant R.K. kerkgebouw met dakruiter.

Toen in 1720 de R.K. Parochie van Sas van Gent werd opgericht, zal men beschikt hebben over een plaats om samen te komen. Dat gebouw stond aan het bolwerk Zeelandia. Of dat gebouw hetzelfde was als het 'kapelleken', dat bij de inname door Frederik Hendrik door de protestanten was overgenomen, is niet bekend. In 1738 richtte het kerkbestuur een verzoek aan de Staten-Generaal om hun kerkgebouw te mogen restaureren. Dat verzoek werd afgewezen. Meteen daarna deed het kerkbestuur een nieuw verzoek om een huis te mogen aankopen aan de Markt en dat om te vormen tot kerk, zonder dat het 'de uiterlijke gedaante van een kerck' zou hebben. Dat verzoek werd ingewilligd door de Staten-Generaal. Op 7 november 1739 kocht het kerkbestuur een huis aan de noordwesthoek van de Markt en richtte dat in tot kerk na 1 mei 1740, want tot zolang was het verhuurd. De vloeroppervlakte was 60 x 30 Rijnlandse voet. In 1792 kreeg men toestemming de kerk te vergroten en in 1803 mocht er een torentje op gezet worden. Over de aankleding van de kerk is niet veel bekend. Er zijn foto's bewaard gebleven van de achterzijde en de voorzijde, maar niet van het interieur. Er stond een mechanisch orgel, dat afkomstig was uit Gent en in 1795 was aangekocht. Er was een doopvont, dat overgebracht is naar de nieuwe kerk. Vermoedelijke datum: midden 19e eeuw. Het doopvont wordt nog steeds gebruikt. Er hingen verschillende grote schilderijen. Twee ervan zijn bewaard gebleven en hangen in de huidige kerk: een kruisiging uit 1842 van Constant de Surgeloos uit Gent, besteld door de parochie, en een 'Bewening van Christus', waarschijnlijk uit het begin van de 19e eeuw van een onbekende schilder. Beide schilderijen zijn in 1978 gerestaureerd. De rest van de schilderijen is in de 19e eeuw verkocht. Er was een preekstoel uit 1751. Eén beeld,de 'Moeder van Smarten',van vóór 1834, is eveneens bewaard gebleven. Dit beeld staat in de huidige kerk. De kerk stond ten noorden van het huidige kerkgebouw. Toen dat gebouw voltooid was, werd de oude kerk afgebroken: 22 juni 1892.

Afbeeldingen