Handelingen

Schagen, Rembrandtlaan 5 - Ontmoetingskerk (1975 - 1998)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ontmoetingskerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Schagen
Plaats: Schagen
Adres: Rembrandtlaan 5
Postcode: 1741KG
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1975
Architect: Cooiman, Arco, R'dam
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Dit was een uiterst interessante moderne kerk. Buiten gebruik in kader Samen op Weg. Gesloopt 1998. Hier nu woningen.

Geschiedenis Gereformeerde Kerk van Schagen e.o. . Bron: kerkopdemarktschagen.nl

De Gereformeerde Kerk van Schagen wordt op 13 maart 1938 geïnstitueerd vanuit de Gereformeerde Kerk van Dirkshorn. De Rooms Katholieke Kerk en een Hervormde kerk bepalen tot dat moment het kerkelijk gezicht van Schagen mede door hun grote kerkgebouwen in het centrum van wat toen nog een dorp was. De beide kerkdiensten worden vanaf november 1938 gehouden in een nieuw gebouwd kerkje aan de Cornelis Bokstraat.

In het begin van de zeventiger jaren zorgt veel nieuwbouw voor een snelle groei van de burgerlijke gemeente en ook voor een snelle groei van de gereformeerde kerk. Deze groei maakt in 1975 de bouw van een nieuw kerkgebouw noodzakelijk.

Aan de Rembrandtlaan verrijst een modern multifunctioneel kerkgebouw, de Ontmoetingskerk. Het kerkgebouw aan de Cornelis Bokstraat wordt verkocht en doet sindsdien dienst als de Vermaning van de Doopsgezinde gemeente. Rond 1981 bereikt de kerk haar hoogste aantal leden (1061). Daarna neemt het ledental weer af tot 784, midden 1990, en 651, eind 2001. Redenen hiervoor zijn dat de uitbreiding van Schagen sindsdien vrij langzaam verloopt waardoor het aantal nieuw ingekomen leden sterk afneemt en in Schagen, zoals ook in andere gemeenten, het proces van kerkverlating begint.

Per 1 januari 1996 gaat de gereformeerd kerk een federatie aan met de plaatselijke Hervormde gemeente. Eerst worden de kerkdiensten nog om beurten in de beide kerkgebouwen gehouden maar als begin 1997 blijkt dat het financieel niet haalbaar is om beide kerkgebouwen te handhaven wordt besloten de Ontmoetingskerk te verkopen en worden alle kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten in de grote kerk op de markt gehouden. De Ontmoetingskerk wordt afgebroken en op deze plaats staat nu een complex met senioren appartementen. Hoewel de gereformeerden in overgrote meerderheid wel inzien dat dit een noodzakelijke stap was is het toch een pijnlijk besluit.

Vanaf de jaren zeventig is de gereformeerde kerk een vrij moderne gemeente. De eerste vrouwelijke ouderling is van begin 1970. Eind jaren zeventig wordt het concept van de missionaire gemeente omarmd met de daarbij behorende gemeentestructuur.

Het gebied van de Gereformeerde Kerk omvat behalve de gemeente Schagen een groot deel van de gemeente Zijpe met ondermeer woonkernen Schagerbrug, 't Zand, Oudesluis en Callantsoog. Een groot aantal van de gereformeerden in Callantsoog zijn gastlid van de Hervormde Gemeente Callantsoog/Zijpe. Ruwweg bestrijkt de gemeente een gebied van 15 bij 15 km.

Afbeeldingen