Handelingen

Schiedam, Monseigneur Nolenslaan 99 - Johannes de Doper / O.L. Vrouw Visitatie

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Joh. de Doper / O.L.Vrouw Visitatie
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Schiedam
Plaats: Schiedam
Adres: Monseigneur Nolenslaan 99
Postcode: 3118EA
Jaar ingebruikname: 1999
Architect: Groep 5, Rijswijk
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Relatief kleine, sobere moderne kerk zonder toren in de wijk Nieuwland. Deze kerk verving twee eerdere kerkgebouwen uit de jaren 1960 in deze wijk.

De Johannes de Doperkerk (1965) en de Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk (1962) waren in 1996 veel te groot geworden. Beide kerken vielen toen al onder één parochie. In 1997 ontstond het plan om een nieuwe, 125 zitplaatsen tellende kerk te bouwen voor de parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie en Sint Johannes de Doper. Na gereedkomen van de nieuwbouw zijn de beide grote kerken afgestoten. Begin 2000 is de oude Johannes de Doperkerk (1965) gesloopt. Op de vrijgekomen plaats zijn woningen gebouwd. De toren werd teruggeplaatst, niet de echte toren, maar een door de Rotterdamse kunstenaar Cor Kraal gemaakt stalen kunstwerk precies in de vorm van de oude toren.

  • 2019 - De St.-Jan de Doper-Visitatiekerk en de Heilig Hartkerk sluiten over anderhalf jaar definitief hun deuren.
  • 2020 - De St. Jan de Doper-Visitatie in de Nolenslaan wordt op 30 augustus 2020 officieel onttrokken aan de eredienst. Op 16 augustus 2020 vindt een bijzondere viering plaats waarin de kerkgemeenschap afscheid neemt van de kerk.
  • 2021 - De St. Jan de Doper-Visitatiekerk in Nieuwland wordt niet gesloopt. Anders dan eerder aangenomen gaat de katholieke kerk niet tegen de vlakte om ruimte te bieden aan het nieuwbouwproject De Nieuwe Kethelpoort. De parochie staat op het punt de kerk te verkopen om voortaan te worden gebruikt door Pinkstergemeente De Deur.

Voorgaande gebouwen

In de media

  • Uit Nieuwestadsblad, 12 juli 2017

Het bisdom Rotterdam en parochie De Goede Herder willen de kerken niet kwijt; beide partijen gaan op zoek naar een zinvolle herbestemming. "We kiezen uiteraard voor de Liduina Basiliek, zegt ir. Jan Bekkers, vice-voorzitter van De Goede Herder. "De Jacobuskerk in Kethel blijft vooralsnog voor de eredienst behouden, maar dat wordt over vijf jaar opnieuw bezien.

Oorzaak van dit besluit is het drastisch afgenomen kerkbezoek. Ook het aantal eerste communies, huwelijken en dopen nam af en daarmee de inkomsten. In 2011 waren de zes parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis al genoodzaakt te fuseren tot De Goede Herder.

De parochies gingen door als deelgemeenschappen. Schiedam had vier parochies, Vlaardingen en Maassluis elk één. In Schiedam waren dat de parochies rond de Liduina Basiliek, de Heilig Hartkerk, de Sint Jan-Visitatie en de Jacobuskerk. Het is de bedoeling dat de vier Schiedamse deelgemeenschappen de komende vijf jaar één geloofsgemeenschap worden met de basiliek als centrale plek voor de kerkdiensten. "Een logisch gevolg is dat er in iedere stad ook één centrale kerk is voor vieren, leren en dienen, zegt Jan Bekkers. "Het parochiebestuur is zich bewust van de consequenties en emoties als gevolg van het sluiten van kerken. Bundeling van krachten is echter een noodzakelijke stap om de katholieke kerk in parochie De Goede Herder een vruchtbare toekomst te geven.

Links

Afbeelding