Handelingen

Schiedam, Rijnstraat 1 - Heilig Hart van Jezus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Schiedam
Plaats: Schiedam
Adres: Rijnstraat 1
Postcode: 3114SP
Bouwja(a)r(en): 1926-1927
Sonneveld-index: 03403
Architect: Han Groenewegen en Pierre Cuypers Jr.
Oorspronkelijke bestemming: Rooms-Katholieke kerk
Huidige bestemming: Gezondheidscentrum/woningen
Monument status: Gemeentelijk monument
Schiedam, Heilig Hart van Jezus
opname JvN 24-02-2008

Geschiedenis

Ook Gorzenkerk genoemd, naar de naam van de wijk. Zeer belangrijke, beeldbepalende interbellumkerk met toren. In de wijk De Gorzen werd begin 20e eeuw besloten een nieuwe parochie te stichten, gewijd aan het Heilig Hart van Jezus. In Vaassen werd een noodkerk gevonden die beschikbaar was gekomen na de ingebruikname van de R.K. St. Martinuskerk aldaar. Augustus 1917 werd de noodkerk in Vaassen gekocht en naar Schiedam gebracht. De noodkerk werd aan de Geervlietsestraat opgebouwd en 23 januari 1918 gewijd. De noodkerk is in 1928 gesloopt. (Zie ook onder Vaassen). In 1926 wordt gestart met de bouw van de definitieve kerk. Op 11 juni 1926 is de eerste steenlegging en de kruisplanting op de plaats waar het hoogaltaar zal verrijzen. Op de eerste steen staat: Anno Domini MDCCCCXXVI A.D. III Idus Junius in Festo S. Si. Cordus Mie Posuit. R A D. A.J.C. Schraag Decanus Schiedamensis. (In het jaar 1926 op 11 juni op het feest van het Allerheiligst Hart plaatste mij de Hoog eerw. A.J.C. Schraag, deken te Schiedam.) In de steen een dichtgesoldeerde koker met oorkonde. De architecten van de kerk zijn Han Groenewegen en Pierre Cuypers, uitvoerend ingenieur is ir. C.H. van Ameron en de opzichter de heer Kuivers. Aannemer van het werk is de N.V. Intern. Gewapend betonbouw te Breda met uitvoerder de heer Krijn. Het maken van de communiebanken en treden voor het priesterkoor wordt gegund aan de firma J.C. Breve te Schiedam.

In 1962 heeft een verbouwing van het portaal plaatsgevonden. De H. Hartkerk is nog altijd in gebruik. Kerk en pastorie gerestaureerd najaar 2008. Parochie heeft goede website. Er bestaan sinds enkele jaren plannen voor inbouw in de kerkruimte.

  • 2019 - De St.-Jan de Doper-Visitatiekerk en de Heilig Hartkerk sluiten over anderhalf jaar definitief hun deuren.
  • 2020 - Naar verwachting 1 juli 2020 buiten gebruik
  • 2020 - 13 september 2020 aan de eredienst onttrokken.
  • 2022 - De Heilig Hartkerk in Schiedam-Zuid heeft sinds kort een nieuwe eigenaar. Projectontwikkelaar Jos Lamper wil met collega Elbert van den Brink nieuw leven blazen in het monumentale kerkgebouw uit 1927. Wat de nieuwe plannen precies zijn, laten de ontwikkelaars voorlopig nog in het midden.

Intussen blijft deze (voormalige) kerk een blikvanger vanaf schepen op de Maas.

  • 2023 - Lamper hoopt tegen de zomer van volgend jaar (2024) de eerste bewoners van de nieuwe woonvoorziening te kunnen verwelkomen.
  • 2023 - Jade Architecten, dat de transformatie van de Heilig Hartkerk onder haar hoede heeft, meldt dat zij de vergunning voor de transformatie van die locatie heeft ontvangen. In opdracht van Joel Investments wordt het monumentale gebouw, ook wel bekend als de Gorzenkerk, getransformeerd tot een wijkgericht gezondheidscentrum en zorgwoningen voor dementerende ouderen.

In de media

  • Uit Nieuwestadsblad, 12 juli 2017

Het bisdom Rotterdam en parochie De Goede Herder willen de kerken niet kwijt; beide partijen gaan op zoek naar een zinvolle herbestemming. "We kiezen uiteraard voor de Liduina Basiliek, zegt ir. Jan Bekkers, vice-voorzitter van De Goede Herder. "De Jacobuskerk in Kethel blijft vooralsnog voor de eredienst behouden, maar dat wordt over vijf jaar opnieuw bezien.

Oorzaak van dit besluit is het drastisch afgenomen kerkbezoek. Ook het aantal eerste communies, huwelijken en dopen nam af en daarmee de inkomsten. In 2011 waren de zes parochies van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis al genoodzaakt te fuseren tot De Goede Herder.

De parochies gingen door als deelgemeenschappen. Schiedam had vier parochies, Vlaardingen en Maassluis elk één. In Schiedam waren dat de parochies rond de Liduina Basiliek, de Heilig Hartkerk, de Sint Jan-Visitatie en de Jacobuskerk. Het is de bedoeling dat de vier Schiedamse deelgemeenschappen de komende vijf jaar één geloofsgemeenschap worden met de basiliek als centrale plek voor de kerkdiensten. "Een logisch gevolg is dat er in iedere stad ook één centrale kerk is voor vieren, leren en dienen, zegt Jan Bekkers. "Het parochiebestuur is zich bewust van de consequenties en emoties als gevolg van het sluiten van kerken. Bundeling van krachten is echter een noodzakelijke stap om de katholieke kerk in parochie De Goede Herder een vruchtbare toekomst te geven.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur