Handelingen

Schiedam, Singel 106 - Basiliek van de H. Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Liduinabasiliek
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Schiedam
Plaats: Schiedam
Adres: Singel 106
Postcode: 3112EE
Inventarisatienummer: 03411
Jaar ingebruikname: 1881
Architect: Margry. E.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 33276


Geschiedenis

Karakteristieke, buitengewoon belangrijke, neogotische kerk naar ontwerp van E.J. Margry, met de bijnaam Singelkerk. Gebouwd als derde R.K. kerk in Schiedam, met de naam O.L. Vrouw Rozenkrans, na de St. Johannes de Doper (bijnaam Havenkerk, 1824) en de O.L. Vrouw Visitatie (bijnaam Frankenlandsekerk, 1858, latere naam St. Liduinakerk). Sinds eind jaren 1960, na buitengebruikstelling van die twee eerdere kerken, is dit de enige R.K. parochiekerk in het centrum van Schiedam. Na de sloop van de St. Liduinakerk uit 1858, in 1969, kreeg de Singelkerk de naam "O.L. Vrouw Rozenkrans en St. Liduina". Na verheffing van de kerk tot Basiliek in 1990 werd de naam "St. Liduinabasiliek", naar de Schiedamse heilige Liduina.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Door E.J. Margry ontworpen en in 1878-1881 gebouwde neo-gotische KRUISBASILIEK met schoorbogen, onder zadeldak, belegd met leien, in baksteen opgetrokken. Driebeukig schip - na transept vijfbeukig - met monolithe marmeren zuilen - op de kruising bundelpijlers - op granieten basementen, met bladwerkkapitelen. Hoogopgaande middenschip en transept, lage zijbeuken. Verhoogde koorpartij met zevenzijdige absis voor het hoofdaltaar en twee vijfzijdige absiden aansluitend op buitenste zijbeuktraveeën. Gemetselde kruisribgewelven, triforium. In de lengte-as van de kerk een rijkbewerkte toren met frontalen en naaldspits met hoektorentjes, boven de ingang - evenals in de eindgevels van transept - een roosvenster. Aan N.W. zijde van de voorgevel achthoekige doopkapel; aan de Z.W. zijde een tweede ingang. Angelustorentje op de kruising; aan Z.W. zijde van transept een traptoren onder tentspits. Zeer rijk behandeld interieur uit de bouwtijd, nagenoeg geheel intact. Veel ornamentale decoratie in schilder- en beeldhouwwerk, veelal met plantaardige motieven vnl. afkomstig uit atelier van Margry & Snickers. Rijk aan beeldhouwwerk - o.a. in koor; engelenfiguren, uitbeeldingen van de geheimen van de rozenkrans (zelfde thema in gebrandschilderde ramen daarboven); in No. zijbeuk voorstellingen uit het leven van H. Antonius; in Z.O. zijbeuk voorstellingen uit het leven van St. Jozef; in N.O. absis H. Liduinaaltaar (zelfde thema in gebrandschilderde ramen daarboven); in Z.O. absis altaar met voorstellingen uit het leven van Christus en uit Oude en Nieuwe Testament (zelfde thema's in gebrandschilderde ramen daarboven, welke afkomstig zijn uit het atelier van Capronnier). Evenzo, daterend uit de bouwtijd, staan verder in de kerk: rijkbewerkt altaar door P.Peeters marmeren communiebanken (thans alleen in transept-armen) rijkbewerkte preekstoel zestien rijkbewerkte kruiswegstaties door P.Peeters apostelbeelden boven de zuilen eikehouten banken met fraai gesneden kopeinden in middenbeuk marmeren gebeeldhouwd doopvont in doopkapel zangerstribune met orgel boven de ingang. In kruisingtoren klok van Petit en Fritsen, 1880, diam. 61 cm. Grenenhouten klokkenstoel uit de 19de eeuw. Mechanisch Frans torenuurwerk, circa 1900, wordt elektrisch opgewonden.

opname 21-03-1984 © JvN.

Omdat hij 25 jaar pastoor was van de Liduina Basiliek kreeg Pastoor Vismans van zijn parochianen een glas-in-lood raam aangeboden. In het raam is het wapen van de pastoor aangebracht: Piscator Hominum (= visser van mensen). En de H. Liduina is er in afgebeeld. Het glas is gemaakt door glaskunstenaar Henk van Kooy uit Rotterdam-Delfshaven. Op de eerste zaterdag van de maanden april t/m oktober is de kerk aan de Singel 104 open tussen 10.30 en 14.30 uur. Zie ook www.liduinabasiliek.nl.

Sedert oktober 2003 is de Liduinabasiliek weer in gebruik na een zeer omvangrijke restauratie vanaf 1998. Het gebouw ziet er weer uit zoals het in 1881 bij de bouw was bedoeld.

Orgels

Hoofdorgel

In een bijzondere viering op zondag 10 juni 2001 is het gerestaureerde orgel van de R.K. Basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw van de Rozenkrans in gebruik genomen. Het is een Franssen-orgel, in gebruik genomen op 11 juli 1888. De restauratie werd uitgevoerd door de fa Adema-Schreurs. Opzet van de restauratie was herstel van de techniek en het klankbeeld naar de situatie van 1888. De neogotische eiken orgelkas komt uit het atelier van A.F. Pieters te Antwerpen.

Kistorgel

Het kistorgel is gebouwd door H. Pelgrim.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur