Handelingen

Schoondijke, Dorpsstraat 37 - Ned. Herv. Kerk (1656 - 1944)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Sluis
Plaats: Schoondijke
Adres: Dorpsstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 06725
Jaar ingebruikname: 1656
Architect:
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Door oorlogshandelingen verwoest 1944. Vervangen.

In de media

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14 December 1920.

De vrijzinnige kerkvoogden der Herv. kerk te Schoondijke hebben aan de Geref. gemeente aldaar het gebruik van het Herv. kerkgebouw toegestaan, hetgeen onder de hervormden nogal afkeuring ondervindt, omdat men meent, dat omgekeerd niet zoo verdraagzaam zou worden opgetreden.

  • Op zoek naar afbeeldingen.