Handelingen

Sellingen, Torenstraat 12 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Sellingen, Torenstraat 12 - Hervormde Kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Protestantse Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Sellingen
Provincie: Groningen
Gemeente: Westerwolde
Plaats: Sellingen
Adres: Torenstraat 12
Postcode: 9551BK
Sonneveld-index: 01158
Jaar ingebruikname: 13e
Architect: P.L. de Vrieze (ren. 1973)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 37455

Geschiedenis

Historische dorpskerk met torentje uit 1858. Uit opgravingen, tijdens een restauratie, bleek dat er voor deze huidige kerk al een houten voorganger heeft gestaan. De vroegste vermelding van een kerk in Sellingen dateert uit 1150 in een lijst van kerken van de abdij Corvey in het bisdom Osnabrück. Tijdens de voornoemde restauratie werden er door het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek een 20-tal oude graven blootgelegd, waarvan er twee dateren uit de periode van rond 1100. Waarschijnlijk zijn er nog meer graven aanwezig, maar wegens geldgebrek is toen niet de hele kerkbodem opgegraven. Op het kerkhof treft men nog een grafzerk aan. (Bron [1]

  • 2019 - Op het terrein van de hervormde kerk in Sellingen werd eind juni 2019 een nieuwe klok gegoten. De huidige klok uit 1947 was gescheurd op de plek waar hij hing, waardoor het gevaar bestond dat de klok zou afbreken. Het uiterlijk van de nieuwe klok is geïnspireerd door een vooroorlogse klok uit 1858. Het bleek mogelijk de klok op het terrein van de kerk te laten gieten door klokkengieter S.M. Laudy uit Finsterwolde. (Bron: Contactbrief)
  • 2021 - Het is al weer 3 jaar geleden, dat de kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Sellingen voorstelde aan de Hervormde gemeente in die plaats, samen te onderzoeken of de bereidheid er was om in de nabije toekomst als één Protestantse gemeente samen te gaan. Ten overstaan van notaris F. Bergman werd 18 december 2021 de akte van de eenwording ondertekend door de scriba’s en de presides van de verschillende colleges. Een historisch moment.

Monumentomschrijving Rijksdienst

NED. Herv. Kerk. Vroeggotisch kerkgebouw met later door een netgewelf overkluisd koor. Op de gewelven schilderingen gesigneerd door zekere broeder Jan van Aken en Johannes Maler. De kap van het koor en een gedeelte van die van het schip is gedekt met holle-bollepannen. De kerk bezit een zandstenen doopvont XV, een 17e eeuwse preekstoel met bijbehorende trap, achterschot en klankbord; 18e eeuws koperen doopbekken op standaard.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur