Handelingen

Sint Maarten, Hoge Buurt 3 - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Herv. Kerk
Genootschap: Ned. Herv. Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Schagen
Plaats: Sint Maarten
Adres: Hoge Buurt 3
Postcode: 1744KA
Inventarisatienummer: 06082
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Boeyinga, B.T.
Huidige bestemming: woning
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd ter vervanging van een kerk uit 1875.

Zaalkerk met terzijde staande toren in voornamelijk functionalistische vormen. De zijgevels waren oorspronkelijk voorzien van glasbouwstenen vensters. Voornaam laat werk uit het oeuvre van de belangrijke gereformeerde architect B.T. Boeyinga.

Ongeveer midden jaren 1970 is het exterieur, met name de torenbekroning, gewijzigd.

Na buitengebruikstelling als kerk in 1997-1998 geheel verbouwd tot woning, maar qua situering en contouren nog wel als voormalig kerkgebouw herkenbaar.

De locatie van deze voormalige kerk is een terp, waar al in de zestiende eeuw een kerk heeft gestaan.

Het orgel

Er stond een elektronisch orgel. Het orgel is niet meer aanwezig.

Afbeeldingen