Handelingen

Sint Maartensdijk, Westvest 15 - Gereformeerde Gemeente in Nederland

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente in Nederland
Genootschap: Geref. Gemeenten in Nederland
Provincie: Zeeland
Gemeente: Tholen
Plaats: Sint Maartensdijk
Adres: Westvest 15
Postcode: 4695EA
Sonneveld-Index: 06753
Jaar ingebruikname: 1936
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Zaalkerk zonder toren. Het was in de maand maart van 1933 dat enige mensen vroegen aan Krijn van Gorsel of dat zij op zondag naar het preeklezen mochten komen, wat hij thuis deed in zijn woning. Op een gegeven moment werd de woning te klein om het groeiend aantal mensen die de leesdiensten bijwoonden, te kunnen bevatten. Op Bijzonder dagen zoals bid- en dankdagen bezocht Van Gorsel de kerkdiensten in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Stavenisse . Daar verzocht men hem of hij eventueel zich beschikbaar wilde stellen als kandidaat voor in de kerkenraad. Na rijp overleg deelde Van Gorsel de kerkenraad mee dat hij zich niet zou onttrekken, als het zover kwam. Op 17 Juni 1936 werd van Gorsel gekozen in het ambt van ouderling. Hij werd in Stavenisse bevestigd door dominee Fraanje. Van Gorsel had de kerkenraad van Stavenisse gevraagd of hij uit mocht zien naar een plaats van gelegenheid om een gebouw te bouwen om alsdan openbaar te mogen opgaan in zijn woonplaats Sint Maartensdijk. De gebroeders Marinus en Jan van Gorsel Gzn, waren genegen grond en een schuur te verkopen voor dit doel. Op de laatste van juli 1936 is het gekochte geleverd. Daarna is het kerkgebouw besteed, op 7 augustus 1936, en door Van Gorsel gegund. Op 9 september werd door Van Gorsel de eerste steen gelegd.

10-09-1936 eerste steenlegging.PNG

En op 1 december 1936 was het kerkgebouw voltooid. Op 2 december ging ds. J Fraanje voor in een openingsdienst. Hij sprak n.a.v. Hebreeuwen 3 vers 4. In 1937 wordt de gemeente Sint Maartensdijk weer zelfstandig. Van 1937 tot 1975 bedienen ds. J. Fraanje (Barneveld), ds. G.J. Zwoferink (Kampen), ds. H.J.C.H. Zwijnenburg en ds. G. van de Breevaart (Hendrik Ido Ambacht) door de weeks het Woord. Tot aan zijn dood in 1972 leest Van Gorsel daar op zondag preken. In 1975 (na het overlijden van Van Gorsel) zoekt de gemeente toenadering tot het verband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en op 2 mei van dat jaar bevestigt ds. A. van den Berg er enkele ambtsdragers. In dat jaar gaat de gemeente over naar het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De leden kerken nog altijd aan de Westvest 15, daar waar Van Gorsel voor het eerst diensten heeft belegd. In 1999 heeft er een verbouwing plaatsgevonden, waarbij het interieur werd opgeknapt.

Herdenkingsdienst1961.PNG

Orgel

Eerst werd er een Johannus orgel opus 4 gebruikt . deze stond achter in de kerk op een galerij met daar boven geluid boxen. In 2003 is de kerk verbouwd ,de kerkzaal werd een beetje kleiner er kwam daar voor in de plaats een lokaaltje voor catecesatie enz. en een voorportaal bij de ingang van de kerk Nieuwe toiletten, de banken geverfd en boven het voorportaal werd een galerij geplaatst terwijl boven de preekstoel een orgelfront kwam, waarachter het orgel kwam te staan. Een Rembrandt orgel 3000

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Foto's M Boot