Handelingen

Sneek, Rienck Bockemakade 7 - Zuiderkerk (1889 - 2023)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Sneek, Rienck Bockemakade 7 - Zuiderkerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Zuiderkerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Sneek
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Sneek
Adres: Rienck Bockemakade 7
Postcode: 8601AC
Sonneveld-index: 09599
Jaar ingebruikname: 1889
Architect: Hogendijk, J. Ph. Sneek
Huidige bestemming: herbestemd
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Met sobere nieuwe voorgevel, die een veel interessantere voorgevel (met dakruiter) uit de bouwtijd verving. Er is een beleidsplan 2006-2010 gemaakt voor de Protestantse Kerk in Sneek. De Martinikerk en de Oosterkerk blijven de PKN-kerken. De Zuiderkerk kan gebruikt worden voor bijzondere diensten. De hervormde Ichthuskerk is in 2007 gesloten. (56-06). Incidenteel diensten.

  • 2017 - De Zuiderkerk wordt op termijn gesloten.
  • 2020 - Kerk nog in gebruik.
  • 2020 - 2021 Vooralsnog ligt het in de lijn van de verwachting dat gedurende de verbouwing van de Martinikerk, de Martinikerk tijdelijk gesloten zal zijn en dat tijdens deze verbouwingsperiode de kerkdiensten in de Oosterkerk / Zuiderkerk worden gehouden”.
  • 2022 - Kerk staat te koop.
  • 2022 - Ruim een jaar geleden, op 18 mei 2021, heeft de kerkenraad van de PKN in Sneek besloten om de Oosterkerk en de Zuiderkerk te verkopen. Daartoe heeft de kerkenraad de commissie afstoting Oosterkerk en Zuiderkerk ingesteld. Nu, ruim een jaar later, heeft de kerkenraad op advies van deze commissie unaniem besloten om de Oosterkerk te verkopen aan Sijperda beheer bv en de Zuiderkerk te verkopen aan Frisoplan bv.
  • 2023 - zondag 5 maart was de afscheidsviering van de Zuiderkerk.

Leveringsdatum 1 april 2023.

Orgel

Het orgel is in 1893 gebouwd door J. Proper (Kampen). In 1951 restaureert de firma J. Reil (Heerde) het en breidt het uit met een zelfstandig pedaal. De firma Gebr. Reil restaureert het in 1979. In 2001 worden door hen de windladen hersteld en volgt een herintonatie. Omdat de Zuiderkerk op termijn buiten gebruik gesteld wordt, is het historische Properorgel symbolisch voor 1 euro in eigendom overgedragen aan de Oud-Katholieke Kerk in het Poolse Lodz.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 december 2010.

Na een lange tijd van nauwe samenwerking heeft de kerkenraad van de protestantse gemeente in wording te Sneek besloten een fusie aan te gaan. Het feit wordt op 9 januari in een gezamenlijke dienst in de Grote of Martinikerk gevierd. Ook wordt dan de fusieovereenkomst getekend.

Sneek wordt een van de grootste PKN-gemeenten van Friesland; de fusiegemeente gaat 6200 leden tellen. De gemeente heeft drie kerken tot haar beschikking: de wijkkerken zijn de Martinikerk en de Oosterkerk. De Zuiderkerk is bedoeld voor bijzondere diensten. Ook is daar het kerkelijk bureau gevestigd.

  • Uit Sneekernieuwsblad, d.d. 4 november 2016

De Protestantse Gemeente Sneek kan met 1 kerk toe in plaats van 3 nu. Dat zou de Martinikerk moeten zijn. Om financieel gezond te blijven zou de PKS de Ooster- en Zuiderkerk af moeten stoten. Dit is het advies in een lijvig rapport van KAAder Kerkadvies uitgevoerd in opdracht van de kerkelijke gemeente in Sneek. De ‘Stuurgroep Visie 2020’ van de PGS gaat verder aan de slag met het advies om te streven naar 1 multifunctioneel kerkelijk centrum, het liefst midden in Sneek. Door het afstoten van twee van de drie kerkgebouwen zullen er veel jaarlijkse gebouwenkosten, zoals onderhoud, energie, verzekering, betaalde krachten et cetera, vervallen. Kaader Advies adviseert om de Ooster- en Zuiderkerk af te stoten. De gebouwen zijn, zo is de verwachting, beter verkoopbaar dan de Martinikerk die weliswaar de hoogste verbruiks- en onderhoudskosten heeft maar ook de meeste kans op een exploitatie die positiever wordt. Daarnaast zal De Martinikerk naar verwachting moeilijk worden verkocht gezien de rijksmonumentale status van zowel opstallen als interieur. De Martinikerk heeft volgens het rapport de minste mogelijkheden voor herbestemming en geeft de laagst verwachte verkoopopbrengst De wensen/eisen van de PGS voor inpassing van de (eigen)activiteiten conform het programma van eisen, kunnen bouwkundig in de Martinikerk worden gerealiseerd, zonder dat de gebouwstructuur en functionaliteit wordt verstoord. De Martinikerk biedt ruimtelijk nog flexibiliteit richting toekomst. Door de verwachte verkoopopbrengst van de Ooster- en Zuiderkerk kan de aanpassing van de iconische Martinikerk (grotendeels) worden bekostigd.

De Stuurgroep Visie 2020 gaat de kerkgemeenteleden dinsdagavond bij praten over de inhoud van het rapport Kerkgebouwen Sneek.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur