Handelingen

Stadskanaal, Luxemburglaan 1 - Het Lichtbaken

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Lichtbaken
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Stadskanaal
Plaats: Stadskanaal
Adres: Luxemburglaan 1
Postcode: 9501BZ
Inventarisatienummer: 01211
Jaar ingebruikname: 1961
Architect: Sterenberg, J. & Groof
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Interessante moderne kerk.

De kerkdiensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Stadskanaal worden gehouden in ‘Het Lichtbaken’ om 09:30. De middagdiensten worden gehouden gezamenlijk met de GKv in de ‘De Kandelaar’; deze diensten beginnen op dit moment om 15:00 uur. Op de laatste zondag van de maand is er een gezamenlijke dienst met de Hervormde Oosterkadegemeente; als deze diensten in de Oosterkadekerk worden gehouden, beginnen ze om 19:00 uur. Kijk in de agenda voor de exacte tijdstippen en extra informatie. In de kerkzaal van Lichtbaken zijn een aantal interessante dingen te zien. Dat is allereerst de van houtsnijwerk voorziene preekstoel, een klein pijporgel, een doopvont met houtsnijwerk en een paaskaars. Op de achterwand is een draadplastiek, dat de Zaaier voorstelt. De achterwand is helemaal bekleed met wit stuc-werk. Dit vlak vraagt om een kunstzinnige invulling. Eind augustus 2015 is er een schilderij gehangen van ds. Sjaak Maliepaard met als titel “De “Geloofsweg” .

De preekstoel

De preekstoel, in kerkelijke kringen ook wel kansel genoemd, is het op een verhoging geplaatst houten bouwsel, van waaraf de dominee (of een andere voorganger zoals een ouderling of student) de preek houdt en meestal ook de dienst leidt. In het Lichtbaken staat – sinds de grote verbouwing in 1979/1980 – een preekstoel met houtsnijwerk. Het is een geschenk van een gemeentelid. Daarmee beschikt de Chr. Geref. Kerk van Stadskanaal over een fraai object, dat wekelijks zijn nut bewijst, en dat in Stadskanaal en een wijde omtrek daaromheen zijn gelijke niet heeft. Hoewel het geen Kunst (met een hoofdletter) is, geeft het door een bedrijf in Staphorst gemaakte drieluik goed weer wat de kern is van het geloof van reformatorische christenen.

Het thema van de preekstoel is: Het levende Woord. De predikant die destijds de preekstoel als eerste in gebruik nam, vond het aanvankelijk geen goed idee, dat de preekstoel in een hoek stond; het Woord hoort immers centraal te staan. Maar de zitbanken in de kerk staan min of meer in een kwartcirkel om de kansel, zodat het Woord toch in het middelpunt staat. Op de hieronder gelinkte pagina’s worden het middenpaneel, het linker en het rechter paneel besproken.

Het orgel

Onze gemeente beschikt over een pijporgel van bescheiden omvang. Het werd in 1965 gebouwd door de firma Bernard Pels & Zn. te Alkmaar, thans Fa. Pels & Van Leeuwen te ‘s-Hertogenbosch. Het orgel bevat een mechanische sleeplade die in de breedte is verdeeld in manuaal 1 (achter) en manuaal 2 (voor). Aan de achterzijde bevindt zich een aparte lade voor de 30 pijpen van de Subbas. De dispositie was oorspronkelijk: Manuaal I: Holpijp 8′, Prestant 4′ en Mixtuur II-III. Manuaal II: Quintadeen 8′, Roerfluit 4′ en Gemshoom 2′. Pedaal: Subbas 16′, Koppels I + II, P + I en P + II, In 1974 werden hieraan toegevoegd een Gamba 8′ en een Gedekte Fluit 4′, Tevens werd een Tremulant ingebouwd. In februari 1992 zijn een aantal veranderingen uitgevoerd, onder andere een algehele herintonatie, waardoor met name de Quintadeen en de Gemshoom grondtoniger zijn gaan klinken. De Quintadeen is zelfs omgedoopt tot Gedekt 8′. Daarnaast is de Mixtuur gesplitst in een Octaaf 2′ en vulstemmen. De meest ingrijpende veranderingen waren het vervangen van de Gedekte Fluit 4′ en de Gamba 8′ door een Prestant 8′ op manuaal I (C-B gecombineerd met Holpijp 8′) en een Cornet II op manuaal II. Van deze Cornet kan het quintkoor afzonderlijk worden gebruikt. Het tertskoor begint bij a0. De huidige dispositie is als volgt: I : Prestant 8′, Holpijp 8′, Octaaf 4′ (van C – c#’ in het front), Octaaf 2’/Mixtuur II/III. II: Gedekt 8′, Roerfluit 4′, Gemshoorn 2′, Quintfluit 3’/Cornet II. P: Subbas 16′. Tremulant op hele werk. Koppels: I + II, P + I, P + II. Omvang: Manualen C – g”’; Pedaal C – f’.

Externe links

Afbeeldingen