Handelingen

Stolwijk, Achter de Kerk 3 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Stolwijk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Krimpenerwaard
Plaats: Stolwijk
Adres: Achter de Kerk 3
Postcode: 2821AP
Inventarisatienummer: 03497 en 03498
Jaar ingebruikname: 1948
Architect: Hoogevest, G. & T. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 34911 (toren)

Geschiedenis

Interessante wederopbouwkerk met hoge historische toren, die misschien tot de Domfamilie kan worden gerekend.

Beschrijving Wikipedia

Het meest markante gebouw in Stolwijk is de 45 meter hoge toren bij de Nederlands Hervormde Kerk, die op al oudere fundamenten gebouwd werd in 1501. Oorspronkelijk was de toren nog 9 meter hoger, maar in 1717 waaide de spits er af en is de huidige spits er voor teruggeplaatst. In 1946 werd de laat-gotische, Kempische toren gerestaureerd. Daarbij werd de scheefgezakte toren rechter gezet, en wel van zo'n 1,35 meter uit het lood terug naar 'maar' 85 centimeter uit lood. Mede daardoor is de 'Stolkse' toren een markant herkenningspunt in de wijde omgeving.

De aan de toren vastgebouwde kerk staat op de fundamenten van een vroegere kerk, die stamt uit de jaren 1375 tot 1400. In 1948 werd het slecht geconstrueerde en gefundeerde oude kerkgebouw helemaal afgebroken en volledig opnieuw opgebouwd. De nieuwe kerk werd opgetrokken met stenen die afkomstig waren van het in de Tweede Wereldoorlog door een bombardement verwoeste Bezuidenhout in Den Haag. De kerk oogt als een zeer oud gebouw, maar werd na de herbouw in 1949 opnieuw in gebruik genomen en is dus van een nog relatief recente datum.

De kerk is een wandpijlerkerk met driezijdig gesloten koor in gotiserende vormen, gebouwd in 1947-1948 naar ontwerp van G. van Hoogevest. Inwendig spitse houten tongewelven tussen zware gemetselde gordelbogen die in de wandpijlers doorlopen. Het baksteenwerk is in het zicht gebleven. Tweeklaviers orgel uit 1878, gemaakt door H.G. Holtgräve. In 1992 door Flentrop gerestaureerd en uitgebreid met vrij pedaal.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Tegen de westkant van de kerk staat een rijk gedetailleerde vroeg 16de-eeuwse Kempische toren van twee geledingen en een ingesnoerde achtzijdige naaldspits. Het torenlichaam dateert, volgens een slecht leesbare jaartalsteen, uit 1501. De huidige spits, voor het eerst vervangen na een storm van 1717, dagtekent van na een brand in 1867. Door het verzakken van de toren zijn in 1947 zware steunberen aangebracht aan de zuid- en oostzijde.

Het rode baksteenwerk van de toren is geleed door speklagen van Gobertangesteen. Over de hoogte van de eerste geleding lopen haakse steunberen, die na de tweede versnijding verlevendigd zijn met slanke driehoekige pinakels met driepas-casementen, hogels en kruisbloemen. De toegang aan de westkant is gevat in een hoge geprofileerde spitsboog. De dagkanten bestaan uit zandsteenblokken. Op een der blokken aan de rechterkant van het portaal staat het (thans vrijwel onleesbare) jaartal 1501. In ieder gevelvlak twee diepe nissen met traceerwerk. Aan de oostkant zijn de (gedichte) nissen vrijwel geheel achter de kerkkap verdwenen. De tweede geleding eindigt met een spitsboogfries op kraagsteentjes. In de gevelvlakken zitten drie diepe nissen. Het torenportaal heeft aan de noord- en de zuidzijde banken tussen de pijlers van het gewelf. De basementen van de hoekpijlers zijn van zandsteen. Het hele torenlichaam is van binnen met een betonskelet bekleed.

Mechanisch torenuurwerk van J. van de Kerkhof, later voorzien van elektrische opwinding. Toren van belang uit een oogpunt van architectuurhistorie.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur