Handelingen

Swifterbant, De Poort 19 - Hoeksteen en Willibrordus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hoeksteen / Willibrordus
Genootschap: PKN + RK
Provincie: Flevoland
Gemeente: Dronten
Plaats: Swifterbant
Adres: De Poort 19
Postcode: 8255AA
Sonneveld-index: 01436
Jaar ingebruikname: 1970
Architect: Oudejans, H.Th.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument (toren)


Geschiedenis

Oecumenisch kerkgebouw met markante toren uit 1970, bestaande uit een protestantse kerkzaal (PKN/De Hoeksteen) en rooms-katholieke kerkzaal (H. Willibrordus). Ongeveer halverwege de jaren 2010 bedreigd met sluiting en sloop.

  • 2020 - Kerk nog in gebruik.

Orgel PKN kant

Het orgel is in 1975 gebouwd onder advies van de heer W.A. Houtman. In 1984 is aan het orgel gewerkt door Kaat & Tijhuis. Hierbij is de Mixtuur was milder gemaakt en opnieuw geïntoneerd.

Orgel Sint Willibrord kant

Hugo Mayer plaatste in december 2000 een positief van Walcker uit 1976 in de rooms-katholieke kerkzaal in 'De Hoeksteen' te Swifterbant. Het orgel staat geheel in een zwelkast, met uitzondering van de Gedackt 8' en de Principal 4'

In de media

  • Uit Brugmedia.nl d.d. 3 juli 2015

Zodra de komst van het MFC in Swifterbant definitief is en kerkgebouw De Hoeksteen wordt gesloopt, verdwijnt de Rooms-Katholieke eredienst uit het dorp. Gisteravond bleek tijdens een hoorzitting dat de pijn diep zit. Vorige week bezochten ongeveer 60 parochianen een informatie-avond. Gisteravond volgde er een hoorzitting met zo’n 20 aanwezigen. Alle betrokkenen omarmen de komst van het MFC, zo bleek. Tegelijkertijd betreuren veel gelovigen het sluiten van de kerk. Aan de eredienst onttrekken. Het multifunctioneel centrum in Swifterbant komt op de plaats waar nu kerkgebouw De Hoeksteen staat. Voordat deze kerk gesloopt wordt, moet de RK kerk eerst door het bisdom aan de eredienst worden onttrokken. Waarschijnlijk is dit een formaliteit, want zowel de Norbertusparochie als het bisdom hebben op verzoek van de gemeente hun handtekening gezet onder een intentie-overeenkomst die moet leiden tot het MFC.

  • Uit omroepflevoland.nl, 29 juni 2017

====Kerken en Oeverwal trekken stekker uit MFC ====- De kerken en de Stichting Oeverwal trekken de stekker uit het MFC Swifterbant. Ze zien geen kans meer om het MFC te realiseren. Dat schrijven ze aan de gemeenteraad. Het renoveren van het huidige gebouw, De Hoeksteen, wordt volgens de kerken te duur. Het schrappen van de bouw koopwoningen als onderdeel van het project slaat daarnaast een belangrijke pijler weg onder het plan. Die hogere kosten moeten worden opgevangen in de exploitatie en dat is volgens de stichting en de kerken niet op te hoesten. Beide partijen waren tot nu toe in overleg met de gemeente om te kijken of de plannen haalbaar waren. Dit omdat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders heeft opgedragen om uiterlijk 1 oktober een oplossing te vinden voor het MFC.

700.000 euro 

Dit gebeurde nadat bleek dat complete nieuwbouw van het multifunctionele centrum 700.000 euro te duur zou zijn. Dat bedrag wilde het college niet bijleggen en dus koos het voor het beperkt opknappen van het huidige kerkgebouw en de aanleg van een aantal sociale huurwoningen ernaast. Maar die optie is volgens de kerken en de Stichting Oeverwal, die al jaren bezig is met plannen voor een nieuwe MFC, dus voor hun onbetaalbaar.

Reactie gemeente

Wethouder Van Bergen van de gemeente Dronten geeft aan dat de gemeente nu zonder de kerken gaat kijken hoe ze het project mogelijk kunnen maken. Van Bergen: "We blijven ons als college met volle energie richten om zo spoedig mogelijk een MFC en sociale huurwoningen nabij het centrum van Swifterbant te gaan realiseren. Swifterbant wacht hier al jaren op." De wethouder streeft ernaar om halverwege juli het plan klaar te hebben, waarover de gemeenteraad in september een besluit kan nemen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur PKN-kant

Interieur Sint Willibrord-kant