Handelingen

Swolgen, Monseigneur Aertsstraat 6 - Lambertus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Lambertus
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Horst aan de Maas
Plaats: Swolgen
Adres: Mgr Aertsstraat 6
Postcode: 5866BH
Inventarisatienummer: 13553
Jaar ingebruikname: 1953
Architect: Kayser, J.H.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 28443 (Inventaris)

Geschiedenis

Op 24 augustus 1945 maakte pastoor J. Eggelen aan het bisdom bekend dat hij de kerk op de oude locatie wilde herbouwen en tevens flink uitbreiden. De Architect Kayser maakte een ontwerp waarbij de buitenmuren bleven staan, maar waarbij het middenschip verbreed werd. De zijbeuken werden in die opzet gereduceerd tot processiegangen. Het kerkbestuur verzocht de minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen om de monumentenstatus van de kerk op te heffen om de verbouwing mogelijk te maken. Dit geschiedde, maar had wel als consequentie dat de parochie slechts 75 in plaats van 90 procent subsidie zou verkrijgen. Hier kon het kerkbestuur zich in vinden. De bouwkosten zouden immers aanzienlijk lager uitvallen, als men niet met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg rekening hoefde te houden. De aanbesteding vond plaats op 12 april 1952. De firma Gerats en Zoon uit Blerick was de laagste inschrijver. Op 19 augustus 1952 gaf de BBC toestemming om de toren op te trekken tot 18,8 meter, de dakruiter met koper te bekleden en in het schip een tegelvloer te leggen. Het oude koor, alsmede de twee oostelijke traveeën van het middenschip werden gerestaureerd. Het schip werd met drie traveeën verlengd en er verrees een westtoren. De gewelven werden, met uitzondering van die in het koor, vernieuwd. De ‘dikkerd van pilaren’ ruimden het veld om plaats te maken voor rankere exemplaren, die meer terzijde stonden. Alle parochianen hadden zo ongehinderd zicht op het altaar. De kerk werd op 23 mei 1953 ingezegend (Bron:[1]

Monumentomschrijving Rijksdienst

Sint-Lambertuskerk. Laatgotisch driezijdig gesloten koor, XV; pseudobasilikaal schip met behoud van enige resten na de oorlog herbouwd en vergroot; westtoren eveneens van na de oorlog. Tot de inventaris behoren o.a.: romaans doopvont; houten beelden: calvarie, XVd; twee madonna's, ca. 1500; H. Catharina, XVIa; H. Bernardus, ca. 1500; H. Agnes, ca. 1500; H. Antonius Abt, ca. 1500; H. Antonius van Padua, XVII B; H. Lambertus, XVIII A; H. Hubertus, XVIII A; vier beeldjes van de evangelisten, XVIII A; crucifix, XVIII A. Op het kerkhof een grafkruis, 1685. Klokkenstoel met gelui bestaande uit twee klokken van G. van Venlo en J. van Stralen, 1514, diam. resp. 125 cm en 102 cm.

Ruimtelijke context

De Lambertuskerk ligt centraal in de kern van Swolgen op een locatie waarin de hoge-Middeleeuwen al een zaalkerkje stond. Langs de kerk loopt de Mgr. Aertsstraat, die de verbinding vormt tussen Tienray en Broekhuizenvorst. Tussen de noordgevel van de kerk en de Mgr. Aertsstraat ligt een pleintje. Ten zuiden van de kerk ligt het kerkhof met de voormalige 19e-eeuwse pastorie. De omliggende bebouwing is vrij laag, waardoor de toren als landmark kan fungeren. Laat-gotisch, polygonaal bakstenen koor met pseudobasilikaal schip deels (voor circa vijftig procent) vergroot en verbouwd in dezelfde trant als het vanouds bestaande deel. (Bron:[2]

Orgel

Het orgel is gebouwd door Gebr. Vermeulen in 1955.

Externe links


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Kerk tijdens de restauratie van de toren