Handelingen

Terheijden, Hoofdstraat 1 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Terheijden, Raadhuisstraat 1 - Protestantse Kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Protestantse Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Terheijden En Wagenberg
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Drimmelen
Plaats: Terheijden
Adres: Hoofdstraat 1
Postcode: 4844CM
Sonneveld-index: 08286
Jaar ingebruikname: 1809
Architect:
Huidige bestemming: Protestantse Kerk
Monument status: Rijksmonument 34993Geschiedenis

Terheijden, Het Witte Kerkje, opn. 16-04-2010 jk

Als kerkgebouw in gebruik bij de Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg. Daarnaast wordt de ruimte gebruikt als trouwlocatie en voor het geven van concerten e.d.

Het Witte Kerkje

De kerk behoort tot de zogenaamde "Lodewijkkerkjes", waarvan er verscheidene in Brabant te vinden zijn. De historische St. Antonius Abt-kerk, die reeds 152 jaar in gebruik was bij de Gereformeerden, moest in het jaar 1800 op last van hogerhand worden overgedragen aan de Rooms-Katholieken. Volgens het besluit van Koning Lodewijk Napoleon werd de Gereformeerde Gemeente een bedrag van zevenduizend gulden ter beschikking gesteld om deze kerk te bouwen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

N.H. KERK. Klassicistisch zaalgebouw uit 1809, met klokkentorentje op de voorgevel. Laat 18e eeuwse eiken kansel, waaraan een koperen arm met doopbekken uit omstreeks 1700. Klokkenstoel met klok van Georgius, 1416, diam. 38,7 cm.

Cultuur Historische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1809
  • Bouwstijl: Neo-Classicisme
  • Gevels en Materialen: Gebosseerd gepleisterde topgevel, eerste steenvermelding op de gevel. Gele ijsselsteen.
  • Vensters en Deuren: Rondboogvenster met klein roedenverdeling. Ingang met omlijsting.
  • Dak en Bedekking: Zadeldak met schildeinde, geglazuurde oud Hollandse pannen.
  • Constructie: Zaalgebouw met klokketorentje op de voorgevel.
  • Bijgebouwen: Achterbouw onder zadeldak.
  • Interieur: Laat 18e eeuwse kansel waaraan een koperen arm met doopbekken uit omstreeks 1700.

In de media

  • Uit Bredasche Courant, 24 September 1857.

Ll. Maandag namiddag had er in de kerk der Hervormde Gemeente te Terheyden het voor eenige dagen aangekondigde Orgel-Concert tot een edel doel plaats. De Heer B. Tours, 1ste Organist in de Groote Hervormde Kerk te Rotterdam, was derwaarts gekomen, om de volgens het programma bestemde stukken uit te voeren, hetwelk ten volle aan de verwachting beantwoordde; voornaamlijk voldeed bijzonder de Adagio van Händel, het Fluit-Concert van Rinck en het Gevarieerd Koraal: Liebster Jesu, wir sind hier (Evang. Gez. 93) naar de bewerking van Hesse. De Heer Derks van Ankeren Jr., Orgelmaker te Oosterhout, die het Orgel heeft hersteld en vernieuwd, komt allen lof toe; hij mogt de goedkeuring van den kundigen Heer Tours, gelijk mede van den Kerkeraad verwerven. Vele notabele ingezetenen van Terheijden en elders woonden deze Matinée Musicale tot aller genoegen bij.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur