Handelingen

Ternaard, Nesserwei 6 - Lytse Tsjerke

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Lytse Tsjerke
Genootschap: Protestantse gemeente Ternaard
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Ternaard
Adres: Nesserwei 6
Postcode: 9145CG
Inventarisatienummer: 09640
Jaar ingebruikname: 1921
Architect: Nauta, A.
Huidige bestemming: buiten gebruik (2024)
Monument status: Geen

Geschiedenis

Rechtgesloten zaalkerk uit 1921. Interieur uit de bouwtijd met nog ongewijzigd bankenplan.

Het orgel

In 1900 plaatste firma Proper een oud orgel in de Gereformeerde kerk in Diever (vermoedelijk is het orgel rond 1780 gebouwd). In 1938 verplaatste Valckx en van Kouteren het orgel naar de Gereformeerde kerk in Ternaard. Het binnenwerk verhuisde rond 1983 naar de Christelijk Gereformeerde kerk van Lutten en werd aldaar door Henriksen & Reitsma geplaatst in een nieuwe kas. In de lege orgelkas zitten nu boxen. Men maakt momenteel gebruik van een elektronisch Heyligers orgel.

In de media

  • uit RTV nof, D.D. 19 februari 2024

Met een verkondiging over ‘Het Zout der Aarde’ door Ds. Hilde Graafland werd zondag stilgestaan bij het afscheid van de Lytse Tsjerke van Ternaard. De PKN gemeente Ternaard besloot in de gemeenteavond van najaar 2023 om de Lytse Tsjerke af te stoten. Een volle Lytse Tsjerke luisterde tijdens de dienst naar de geschiedenis van de Lytse Tsjerke en de voorheen Gereformeerde gemeente van Ternaard. Oane Talsma vertelde over hoe de Gereformeerde gemeente in 1920 in Ternaard ontstond en er in een vergadering werd besloten tot de bouw van een eigen kerkgebouw. Op 12 juni 1921 werd het kerkgebouw opgeleverd met de tekststeen ‘Gode alleen de eere’. De eerste kerkdienst was op 17 juli 1921 met voorganger Ds. Van Mourik. Nu ruim 100 jaar later en vele doop, trouw en rouw diensten werd er afscheid genomen van de Gereformeerde kerk. De kerk is sinds 2012 genoemd als de Lytse Tsjerke van de PKN gemeente Ternaard. Symbolisch werden de kanselbijbel, het Avondsmaalsstel en het doopvont ingepakt voor de verhuizing naar de Grutte Tsjerke waar het als herinnering een plek krijgt. De jeugd- en vergaderactiviteiten die in het gebouw aan de achterzijde plaatsvonden worden vanaf nu gehouden in dorpshuis Tunawerth en de kerkdiensten worden gehouden in de Grutte Tsjerke.

==Afbeeldingen==