Handelingen

Terwolde, Kerkstraat 32 - Antonius van Padua (1921 - 2015)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Terwolde, Kerkstraat 32 - Antonius van Padua)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius van Padua
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Voorst
Plaats: Terwolde (De Vecht)
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 7396PH
Sonneveld-index: 11199
Jaar ingebruikname: 1921
Architect: Kroes, H.
Huidige bestemming: buiten gebruik (2015)
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Charmante late neogotische kerk met toren.

  • 2013 - Het bestuur van de parochie Franciscus en Clara heeft besloten over de sluiting van een vijftal rooms-katholieke kerken. De parochianen afgelopen weekeinde zijn per brief geïnformeerd. Afgelopen maart maakte de parochie Franciscus en Clara de noodzaak bekend om, vanwege teruglopend kerkbezoek, vijf van haar acht kerken af te stoten. Binnen de grenzen van de gemeente Voorst gaan de kerken in
  • Klarenbeek (OLV Vrouw Tenhemelopening) (gesloten 2015) ,
  • Bussloo (H. Martinus) (gesloten 2018) en
  • De Vecht (Antonius van Padua) (gesloten 2015) dicht.

Ook de kerken in

  • 2015 Onttrokken aan de eredienst per 11 februari 2015.
  • 2018 Staat te koop

Orgel

In de Sint Antoniuskerk te Terwolde bevindt zich een orgel van de firma Vermeulen te Alkmaar. Het kerkgebouw dateert van 1921. Per 6 juli 2014 is het gebouw gesloten. Het orgel staat nog in de kerk, en zal daar waarschijnlijk blijven staan.

In de media

  • Uit Het Centrum, 21 Juli 1921.

Men schrijft ons uit Terwolde d.d. 19 juli: Hedenmorgen te 7 uur is door Z.D.H. Mgr. H. van de Wetering, Aartsbisschop van Utrecht, de nieuwe kerk van de nieuwe parochie De Vecht-Terwolde plechtig geconsacreerd. Hierbij assisteerden als: Diaken ad vitus pastoor Boelen, Terwolde; Diaken kapelaan Hagemans, Zutphen; sub-diaken kapelaan Brugman; ad crucem kapelaan Scholtens, Vaassen; ad baculum kapelaan Nijrolder, Deventer; Cantores kapelaan Scholtens, Duistervoorde en kapelaan de Bruijn, Deventer; Thuriferarius kapelaan Gerritsen, Deventer: Ceremoniarus J. van den Burg, secretaris van Z.D.H. den Aartsbisschop. Te 10 uur werd door Mgr. de pontificale Hoogmis opgedragen, waarbij assisteerden als: Presbyter Assistens Deken P. van Beurden, pastoor te Apeldoorn; Troondiakens pastoor Hooyman, Duistervoorde en kapelaan Brom, Deventer; Diaken pastoor Vannet, Deventer; sub-Diaken pastoor Uyttewaal, Deventer; Cantores kapelaan Scholtens, Duistervoorde en kapelaan De Bruyn, Deventer; ad baculum kapelaan Nijrolder. Deventer; ad librum rector Nabor, Berg en Bosch; ad crucem kapelaan Scholten, Vaassen; Thuriferarius kapelaan Gerritsen, Deventer; ceremoniarius J. van den Burg, secretaris van Z.D.H. den Aartsbisschop. De WelEerw. heer Mölder, kapelaan te Arnhem, zoon uit de parochie Duistervoorde, hield de feestpredikatie en had tot tekst gekozen: „En de Heer verscheen hem in den nacht en sprak: „Ik heb uw gebed verhoord en heb Mij deze plaats uitgekozen tot een huis van offerande." Het zangkoor zong onder leiding van den heer Althof, hoofd der school, de Gregoriaansche Mis „Solemnibus", terwijl de Z.Eerw heer pastoor Haagen uit Vaassen het orgel bespeelde.

De kerk is opgetrokken in deels spitse, deels romaansche bogen en is met grijze pannen gedekt. De toren is 20 M. hoog. Het geheel geeft een zeer eenvoudigen, doch niettemin mooien aanblik. Het altaar is opgetrokken uit zandsteen. Mede door het fraaie kruis, dat bij de expositie van het Allerheiligste gekeerd kan worden, trekt het bijzonder de aandacht. Voorts heeft de kerk een Maria-altaar en een altaar ter eere van den H. Antonius, aan wien zij is toegewijd. De Kerk is gebouwd door den architect Herman Kroes.

  • Uit De Stentor van 7 oktober 2013

TWELLO - Het bestuur van de parochie Franciscus en Clara heeft besloten over de sluiting van een vijftal rooms-katholieke kerken. De parochianen zijn afgelopen weekeinde per brief geïnformeerd.

Afgelopen maart maakte de parochie Franciscus en Clara de noodzaak bekend om, vanwege teruglopend kerkbezoek, vijf van haar acht kerken af te stoten. Binnen de grenzen van de gemeente Voorst gaan de kerken in Klarenbeek (OLV Vrouw Tenhemelopening), Bussloo (H. Martinus) en De Vecht (Antonius van Padua) dicht. Ook de kerken in Eerbeek (H. Geest) en Epe (H. Martinus) worden afgestoten. De H. Martinuskerk in Twello, eerder door het bisdom aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de parochie, en de kerken van Loenen (H. Antonius Abt) en Vaassen (H. Martinus) blijven open.

Afbeeldingen

Interieur