Handelingen

Testplaatjes

Uit Reliwiki

uit westen; vanaf dak V&D; opname JvN 04-07-1985


Geschiedenis

Niet georiënteerde neogotische kerk met dakruiter op de kruising. De wel ontworpen hoge toren is nooit gebouwd.

Na de hervorming in de 16de eeuw duurde het nog ruim 200 jaar voordat er weer vrijheid van godsdienst was. Het besluit daarvoor werd aan het einde van de 18de eeuw genomen. De scheiding tussen kerk en staat werd toen in de wet vastgelegd. Dat betekende vrijheid van godsdienst voor iedereen. Toch duurde het nog ruim vijftig jaar voordat er weer bisschoppen werden benoemd. In 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie hersteld en vanaf dat moment nam de kerkenbouw een ongekende vlucht in Nederland. In nauwelijks vijf jaar tijd werden er in Alkmaar twee grote Rooms-Katholieke kerken gebouwd, waarvan de St. Dominicus in 1985 werd afgebroken. Deze kerk, de Sint Laurentiuskerk, bleef gelukkig bestaan. In 2011 is het 150-jarig bestaan van dit kerkgebouw gevierd. Er is toen ook een boek over de kerk verschenen. Er moet van alles aan de kerk worden gerestaureerd, wat het financiële draagvlak van de stedelijke R.K. parochie te boven gaat. Hiertoe is in 2011 een Stichting "Alkmaarse Cuyperskerk" opgericht.
opname JvN 12-04-2009