Handelingen

Tilburg, Bredaseweg 375 - Kapel Hooge Veer

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Tilburg
Plaats: Tilburg
Adres: Bredaseweg 375
Postcode:
Sonneveld-index: 08399
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: multifunctionele ruimte
Monument status: na te gaanGeschiedenis

Tilburg, voormalige De Goede Herder; jk 26-02-2014

In 1900 werd door het kerkbestuur van de parochie Korvel een boerderij met grond gekocht aan de Bredaseweg voor de bouw van een klooster en een kapel voor de Zusters van O.L. Vrouw van Liefde des Goeden Herders. In 1902 betrok deze congregatie het nieuwe complex aan de Bredaseweg, een ontwerp van Leo Goyaerts. De zusters stichtten een tehuis om 'gevallen meisjes en dezulke, wier zedelijk heil gevaar loopt, op te nemen en tot deugdelijke Christenen en nuttige leden der maatschappij te vormen'. De zusters vertrokken in 1959, waarna de SAMIVOZ-organisatie het complex onder de naam ’t Hooge Veer als een tehuis voor geestelijk gehandicapte meisjes voortzette. Het klooster werd gesloopt en vanaf 1982 verrezen er op het terrein diverse nieuwe gebouwen. De kapel werd verbouwd tot multifunctionele ruimte. ’t Hooge Veer, onderdeel van zorginstelling Amarant, is tegenwoordig een werk- en activiteitencentrum voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. [Tilburg Wiki]

MIP omschrijving

  • Naam monument: 't Hooge Veer
  • Bouwperiode: 1923
  • Gevels en materialen: baksteen, kruisverband. Middenschip en twee lagere zijschepen. Transepten met topgevels en siermetselwerk. Rond afgesloten koor. Rondboogfriezen, tandlijsten.
  • Vensters en deuren: rondboogvensters met glas-in-lood vulling. Roosvensters in de transepten. Glas-in-lood ramen nog aanwezig.
  • Dak en bedekking: zadeldak en dwarskap met leidekking. Koor heeft ronddak (taps toelopend). Dakruiter met helmdak.
  • Bijgebouwen: aanbouw onder zadeldak met dwarskap en leidekking. Rondbogige vensters. Deze aanbouw bevindt zich aan linker- en rechterzijde van het koor en is verbonden met het voormalige klooster.
  • Interieur: verbouwd.
  • Bijzonderheden: voormalige kloosterkapel. Behoort tegenwoordig bij de zwakzinnigeninrichting 't Hooge Veer (sinds 1954). Sinds ca. 1880 was hier het tehuis voor moeilijke meisjes gevestigd ('De goede Herder'). Hoofdgebouw van inrichting is grondig gewijzigd.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur