Handelingen

Tjerkwerd, Kerkstraat 8 - Sint Petruskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Petruskerk
Genootschap: PKN Protestantse Gemeente Tjerkwerd - Dedgum
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Tjerkwerd
Adres: Kerkstraat 8
Postcode: 8765LK
Jaar ingebruikname: 14e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 39432

Geschiedenis

In de afgelopen maanden is gewerkt aan de restauratie van het grafmonument van Watse van Cammingha en zijn vrouw Rixt van Donia. Zij waren erfheer van Ameland, een titel die op 27 mei 1704 is verkocht aan Henriëtte Amalia, vorstin weduwe van Nassau. En zo komt het dat Koningin Beatrix nog altijd Vrijvrouwe van Ameland heet. (51-04)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk. In 1888 ommetseld turfstenen schip. Inwendig interieur met preekstoel, doophek, koperen doopbekkenhouder, betimmering, overhuifde en verschillende niet overhuifde banken, waarvan sommige met gesneden wangen. Gebeeldhouwde tombe voor Fr. van Cammingha en Rixt van Donia.

Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1851 gemaakt door L. van Dam en Zonen. In 1961 uitgebreid met een vrij Pedaal dat buiten de bescherming valt. Klokkestoel met klok van G. Gregori, 1604, diam. 95 cm. Mechanisch torenuurwerk Gebr. van Bergen, Midwolda, 1919, later voorzien van electrische opwinding.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur