Handelingen

Twello (Duistervoorde), Kerklaan 16 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Voorst
Plaats: Twello
Adres: Kerklaan 16
Postcode: 7391AN
Inventarisatienummer: 12256
Jaar ingebruikname: 1887
Architect: Riele, G. te
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Belangrijke neogotische kerk met 75 m hoge toren.

Neogotische kerk uit 1887, gebouwd door architect Gerard te Riele ter vervanging van de inmiddels gesloopte voorganger. De kerk werd gebouwd op de plaats van het voormalige koetshuis van het Huis Duistervoorde. De geschiedenis van de St. Martinuskerk is nauw verbonden met het naastgelegen huis Duistervoorde. Na de reformatie bleven de adellijke families die het huis Duistervoorde bewoonden katholiek. Het huis fungeerde lange tijd als schuilkerk voor de katholieken uit de omgeving. Omstreeks 1800 werd een kerkje gebouwd met een strodak, op de plek waar nu de begraafplaats is. In 1887 werd voor het huidige kerkgebouw de eerste steen gelegd. Deze neogotische kerk werd ontworpen door architect Gerard te Riele. Een aantal van de originele ramen werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. In 1966 werd het interieur drastisch gerestaureerd en een groot deel van het interieur werd verwijderd, waaronder de preekstoel. In 1980 werden veel details weer in ere hersteld.


foto: André van Dijk, kerkenverzamelaar
foto: André van Dijk, Kerkenverzamelaar
foto: André van Dijk, Kerkenverzamelaar

In de media

Bericht van het parochiebestuur aan alle parochianen en geloofsgemeenschappen van de HH. Franciscus en Clara parochie, begin 2014

De toenemende secularisatie in onze maatschappij leidde in de afgelopen jaren tot alsmaar minder kerkbezoek en afnemende participatie binnen geloofsgemeenschappen, zo ook in het verzorgingsgebied van de Parochie H.H. Franciscus en Clara. Deze parochie omvat 7 locaties met in totaal 8 kerkgebouwen te weten: H. Martinus (Epe), H. Martinus (Vaassen), H. Antonius van Padua (De Vecht), H. Martinus (Twello), H. Martinus (Bussloo),O.L. Vrouw Tenhemelopneming (Klarenbeek) en H. Antonius Abt/H. Geest (Loenen-Eerbeek).

Het verminderde kerkbezoek en de afnemende participatie laten zich merken op allerlei vlak. Minder dopelingen, communicantjes, vormelingen, huwelijken en begrafenissen . Collectes en de jaarlijkse actie Kerkbalans laten een duidelijke dalende lijn zien. Het moeten onderhouden van 8 kerkgebouwen wordt hierdoor een loden last voor de parochie, mede gelet op de recent opgestelde meerjarenraming onderhoudskosten kerkgebouwen. Daarom zijn helaas harde maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat het jaarlijks groter wordende tekort het eigen vermogen gaat opsouperen.

Door de aartsbisschop van Utrecht Kardinaal Eijk is de centraal in het verzorgingsgebied gelegen H. Martinuskerk te Twello aangewezen als Eucharistisch Centrum. Het parochiebestuur wil nu in een werkplan nader uitwerken het sluiten van diverse kerkgebouwen. Het is de bedoeling dat- naast de kerk in Twello- er ten noorden van Twello een kerk en ten zuiden van Twello een kerk open blijft.

Het sluiten van kerken vergt een zorgvuldige procedure waarbij overleg met de verschillende geloofsgemeenschappen essentieel is. Ook moet er regelmatig overleg gevoerd worden met het bisdom. Voorts moet onderzocht worden of bij de geloofsgemeenschappen die te maken krijgen met het sluiten van het kerkgebouw er behoefte bestaat aan een pastoraal steunpunt. De definitieve besluitvorming ligt uiteindelijk bij het bisdom. Naar verwachting zal pas in 2014 met de uitvoering van de “sluitingsplannen” worden begonnen. (Bron: website parochie)

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur