Handelingen

Ulicoten, Bosstraat - St. Bernarduskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Bernarduskapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Baarle-Nassau
Plaats: Ulicoten
Adres: Bosstraat ong.
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1945
Architect: Oomen, J.
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Kapel op plaats oude kapel uit 1654.

St. Bernarduskapel. Kruiswegstaties in keramiek (gewijd in 1945). Toegangsweggetje naar kapel in bos door weiland met sierkersen er langs. Parkje met ceders en coniferen, gelegen aan de Bollekensloop. In de kapel een kopie van een 15e eeuw St. Bernardusbeeldje, dat in de St. Bernarduskerk aan de Dorpstraat vereerd wordt. Voor 1945 houten veldkapel die van 1654-1797 dienst deed als schuurkerk voor Ulicoten.

Na de bevrijding kon worden gestart met de wederopbouw, maar eerst werd een gezamenlijke belofte nagekomen: de oprichting van een kapel ter ere van St.-Bernardus op de plaats van de vroegere grenskapel. Toestemmingen door de kerkelijke overheden werden vlot verleend. Onder architectuur van Jan Oomen uit Oosterhout werd tussen mei en augustus 1945 van het puin van de vernielde kerk een kapel gebouwd. Volgens de notulen van de vergadering van het kerkbestuur op 31 mei 1945 werd de opdracht uitbesteed aan A. Havermans. Het metselwerk werd uitgevoerd door Alfons van Tongerloo uit Meerle en het timmerwerk door H. de Kort. De mensa van het altaar was een geschenk van Jos van Gool uit Baarle-Nassau. Het Bernardusbeeld (een kopie van het oude beeld) is een kunstwerk van pater G. Kamerbeek. Op 20 augustus 1945 kon pastoor van Steen, geholpen door zijn parochianen, de nieuwe kapel inzegenen. Omdat die op Belgische grond staat, moest door zijne eminentie de Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen de toestemming worden gegeven om er jaarlijks een H. Eucharistie te celebreren. Bij het 50-jarig bestaan van de kapel werd de restauratie van het houtwerk gerealiseerd door de nabestaanden van Fons van Tongerloo, met medewerking van enkele vrijwilligers. (Bron:[1])

Cultuur Historische Waardekaart

  • Dak en Bedekking: Zadeldak, leitjes.
  • Bijzonderheden: Ligt op Belgisch grondgebied is eigendom van kerkbestuur Ulicoten.

Afbeeldingen