Handelingen

Utrecht, Mariaplaats - Dominicus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dominicus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Mariaplaats
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1853
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een monumentale, belangrijke neoclassicistische kerk met twee torens.

Niet georiënteerde kerk: voorgevel in het noorden, schip naar het zuiden.

Torens 1879. Buiten gebruik op 3 mei 1940 (op die datum de laatste kerkdienst). Hierna, ook in 1940, gesloopt.

Ter vervanging is in 1950-1951 in de uitbreidingswijk Oog in Al een nieuwe St. Dominicuskerk gebouwd.

In de media

Uit De Noord-Brabander, 30 October 1862.

UTRECHT, 25 Okt. Laatstleden Woensdag den 22en dezer vierde de Zeer Eerw. heer P. van Ewijk, pastoor der St Dominikus parochie, het 25-jarig feest van zijne priesterlijke bediening. Groot was de deelneming van gemeentenaren en Utrechts Katholieken, die door hunne tegenwoordigheid het feest kwamen vereeren. Groot moet ook het geluk geweest zijn van den jubilaris, toen in het plegtig misgewaad, een van de geschenken waardoor Utrechts Katholieken hunne belangstelling hadden getoond, Z. Eerw. het heilig Misoffer ging opdragen, om God te danken in eene kerk, welke niet alleen hare nieuwe altaren, predikstoel, orgel en sieraden, maar zelfs haar ontstaan aan zijne onvermoeide zorgen en aan de bereidwilligheid van Utrechts Katholieken moet danken.

Afbeeldingen