Handelingen

Vaassen, Prins Hendrikweg 6 - De Tabernakel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Tabernakel
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Epe
Plaats: Vaassen
Adres: Prins Hendrikweg 6
Postcode: 8171EH
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1967
Architect: Rotshuizen & Dekker
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Moderne kerk.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het voor de Vaassense Gereformeerden niet mogelijk om geregeld de diensten in de Eper Gereformeerde kerk te bezoeken. Ze krijgen daarom van de kerkenraad toestemming om in Vaassen vieringen te beleggen. Na de oorlog vormden ze een eigen gemeente in Vaassen en kerken ze in het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Kosterstraat. In 1967 nemen ze de Tabernakelkerk in gebruik.

Orgel

Nadat de leden van de Gereformeerde kerk in Vaassen een aantal jaren gebruik hebben gemaakt van het gebouw voor Christelijke Belangen te Vaassen, wordt de nieuwe Gereformeerde kerk met de naam "Tabernakel" in gebruik genomen.

Met de gemeente komt ook het elektronisch orgel, dat wordt gebruikt voor de begeleiding van de gemeentezang, mee naar de Tabemakel om daar weer dezelfde functie te gaan vervullen. Na een tweetal jaren is het aantal leden van de kerk zo toegenomen dat het "orgeltje" te kort schiet in volume tijdens de gemeentezang. Derhalve moet omgezien worden naar een goed alternatief en de orgelcommissie die door de kerkenraad wordt benoemd moet proberen daar een goede oplossing voor te vinden.

Als adviseur wordt aangetrokken dhr. Heymen van 't Einde, bekend musicus in Vaassen en organist in de Hervormde Gemeente aldaar. Deze ziet zich meteen geconfronteerd met een voorstel van enkele leden van de commissie om maar over te gaan tot het aanschaffen van een elektronisch orgel. Men weet ook al dat het een Johannus-orgel moest worden, te leveren door de fa. Van den Burg te Amersfoort en de prijs is f. 12.000, hetgeen een betaalbaar bedrag is. "Want", zo zegt één van de leden van de commissie, "wij willen geen orgel met een zilveren dak!" Rasechte (kerk)musicus als de heer van 't Einde is, is dat natuurlijk een schop tegen het zere been. Hij zet alle zeilen bij om te voorkomen dat dit voorstel wordt uitgevoerd. Zijn argumenten zijn: "Het elektronische orgel staat nog in de kinderschoenen en na een aantal jaren moet het weer vervangen worden, met alle daaraan verbonden financiële gevolgen." Deze argumenten blijken voldoende te zijn om de leden van de commissie uiteindelijk tot andere gedachten te brengen. Het zoeken naar gebruikte (geschikte) orgels (nieuw is te duur) levert niet veel meer op dan o.a. een De Vente orgel voor een prijs van f. 50.000, de goedkoopste aanbieding. Dit gaat echter de financiële draagkracht van de kerk ver te boven. In overleg met de adviseur wordt dan besloten om een orgel te laten bouwen van gebruikte onderdelen, met voldoende volume en tegen een betaalbare prijs. Als orgelbouwer wordt gedacht aan de firma Koch te Apeldoorn. Na goedkeuring van de kerkenraad vindt overleg plaats met de heer Koch. De adviseur zoekt vervolgens naar gebruikt pijpwerk waarvan een orgel kan worden gebouwd dat voldoet aan de gestelde eisen. Na uitgebreid speurwerk, waaraan de adviseur het leeuwendeel levert, komt men tot de samenstelling van een orgel met een acceptabele dispositie. Om wat extra registratie mogelijkheden te hebben worden ook enkele strijkers toegepast.

De fa. Koch bouwt vervolgens een orgel met een elektromechanische speeltractuur op twee manualen en qua aanleg een rein elektrisch pedaal. De registermechaniek op de manualen wordt elektro-pneumatisch met gebruikmaking van zgn. wisselbalgen. Opgemerkt dient te worden dat het front geheel is ontworpen door de adviseur. Een compliment hiervoor is uiteraard wel op zijn plaats. Het voorstel van de adviseur om dit orgel te voorzien van twee extra pijpenstokken om het later eventueel te kunnen uitbreiden met o.a. een tongwerk zoals bijvoorbeeld een Dulciaan 8' kan geen genade vinden in de ogen van de kerkenraad, omdat de extra kosten hiervoor (f. 6.000) te hoog zijn. Later zal blijken dat dit een vooruitziende blik van de adviseur is, want bij het steeds toenemende aantal leden en dus een vollere kerk is vooral bij een 'volle bak' het volume niet geheel toereikend. dispositie

Manuaal I

Prestant 8' Roerfluit 8' Octaaf 4' Octaaf 2'

Manuaal II

Holpijp 8' Salicional 8' Céleste 8' Fluit 4'

Pedaal

Subbas 16'

Koppeling

Manuaal I en II Pedaal I en II

Tremulant

Systeem elektro-mechanisch. Het Koch-orgel doet dienst tot 1991.

Het huidige orgel van De Tabernakel is in 1885 als opus 941 gebouwd door de firma Forster & Andrews te Hull (Engeland) voor de voor de Mount Pleasant Congregational Church in Tunbridge Wells. In 1970 restaureert de firma Brown & Sons (Canterbury) het. In 1991-92 wordt het in eigen beheer overgeplaatst naar Vaassen en van een nieuw front voorzien.

Dispositie
  • Great Organ (manuaal 1): Open Diapason 8' - Lieblich Gedackt 8' - Dulciana 8' - Principal 4' - Harmonic Flute 4' - Twelfth 2⅔' - Fifteenth 2' - Tierce 1 3/5' (1992) - Trumpet 8'.
  • Swell Organ (manuaal 2): Bourdon 16' - Open Diapason 8' - Hohl Flute 8' - Salicional 8' - Viola 8' - Principal 4' - Mixture 1 3/5' 3 rks. - Cornopean 8' - Oboe 8' - Tremulant.
  • Pedal: Bourdon 16'.
  • Koppelingen: Great to Pedal - Swell to Pedal - Swell to Great - Swell Octave.
  • Speelhulpen: 3 composition pedals to Great and Pedal.
  • Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur