Handelingen

Veenendaal, Prins Bernhardlaan 26 - Julianakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Julianakerk
Genootschap: PKN Hervormd Veenendaal
Provincie: Utrecht
Gemeente: Veenendaal
Plaats: Veenendaal
Adres: Prins Bernhardlaan 26
Postcode: 3901CC
Inventarisatienummer: 04451
Jaar ingebruikname: 1928
Architect: Mensink, J.G. en P.K., Apeldoorn
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument


opname 11-09-2010 © AvD.
opname 11-09-2010 © AvD.
opname 11-09-2010 © AvD.

Geschiedenis

Gebouwd als Ned. Hervormde kerk.

Belangrijke, karakteristieke, grote protestantse stadskerk met terzijde staande toren. De zadeldakvormige torenbekroning is, na beschadiging in 1944, vervangen door de huidige torenspits. De kerk is architectonisch verwant aan de eveneens door Mensink ontworpen, en gelijknamige kerk aan de Deventerstraat in Apeldoorn.

  • De Hervormde Gemeente Veenendaal rekent zichzelf tot de PKN, en ook tot de Gereformeerde Bond.

Orgel

Het orgel is in 1930 gebouwd door de firma W. Sauer (Dr h.c. Oskar Walcker) te Frankfurt/Oder. In 1952 wordt het gerepareerd en uitgebreid met een Cornet door N.A. van Dam (Utrecht). In de jaren 1981-91 breidt de organist van de kerk G.M. van der Hoef het instrument drastisch uit met gebruikmaking van materialen, die afkomstig zijn uit vele elders afgedankte orgels. De speeltafel is afkomstig uit de Minderbroederskerk van Tongeren (E. Verschueren, 1954), de Vox humana uit het in 1982 afgebroken orgel van de Prinsessekerk te Amsterdam (G.F. Steinmeyer & Co., 1924). Ook de van oorsprong pneumatische tractuur wordt geëlektrificeerd. Aan Sauer herinnert nog het front en de Contrabas 16'.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 16' - Bourdon 16' - Prestant 8' - Holpijp 8' - Tolkaan 8' - Octaaf 4' - Kegelfluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur 4-5 sterk - Sexquialter 1⅓' 2 sterk - Cornet 2⅔' 1-5 sterk - Fagot 16' - Trompet 8' - Clarinet 8' - Clairon 4' - Tremulant.
  • Positief (manuaal 2): Prestant 8', vanaf c - Roerfluit 8' - Quintadeen 8' - Prestant 4' - Wijd Gedekt 4' - Quint 2⅔' - Prestant 2' - Nachthoorn 2' - Terts 1 3/5', vanaf c - Larigot 1⅓' - Septime 1 1/7' - Sifflet 1' - Cornet 2⅔' 3 sterk discant - Cimbel 3 sterk - Schalmey 8' - Vox humana 8' - Tremulant - Klokkenspel (a-e2).
  • Zwelwerk (manuaal 3): Quintadeen 16' - Vioolprestant 8' - Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' - Vox céleste 8', vanaf c - Salicet 4' - Koppelfluit 4' - Roerquint 2⅔' - Woudfluit 2' - Flageolet 1' - Cymbel ½' 3 sterk - Tertsnone 1 3/5'-8/9' - Basson 16' - Echotrompet 8' - Hobo 8' - Schalmey 4' - Tremulant.
  • Pedaal: Bromstem 32' (akoestisch) - Contrabas 16' - Subbas 16' - Openfluit 8' - Gedekt 8' - Roerquint 5⅓' - Octaaf 4' - Ruispijp 2' 3 sterk - Bombarde 32' (unit) - Bazuin 16' - Trombone 8' - Klaroen 4' - Cinck 2'.
  • Koppelingen: Ped. + H / Ped. + Pos. / Ped. + ZW / H + Pos. / H + ZW / H + ZW 16' / H + ZW 4' / Pos. + ZW.

Elektro-pneumatische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

In de media

Uit Het Vaderland, 25 Januari 1927.

Te Veenendaal wordt ten behoeve der Ned. Herv. gemeente een nieuwe kerk gebouwd met toren, die met installatie ruim f 75.000 zal kosten.

Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 Maart 1928.

Nadat Woensdagavond de overdracht had plaats gehad, is gisteravond het 2de nieuwe kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente te Veenendaal plechtig, onder een algemeene opkomst van leden en belangstellenden, in gebruik genomen. Ook waren aanwezig het dagelijksch bestuur der gemeente Veenendaal en van Ede; het laatste, doordat het kerkgebouw te Geldersch-Veenendaal, zijnde gemeente Ede, staat. Ds. Jongebreur, als eerste predikant, trad op met het voorlezen en laten zingen van Psalm 84 : 1 en 2, waarna hij een voor de plechtigheid toepasselijk woord sprak en dank bracht aan allen, die aan de totstandkoming van het gebouw en het verkrijgen van den inventaris hadden medegewerkt. Vervolgens werd nog het woord gevoerd door den tweeden predikant, ds. Van Wijngaarden; verder door ds. Van de Meene, van Langbroek: ds. Couvée, van Amerongen; den burgemeester mr. [van] Kuyk van Veenendaal, en burgemeester baron Creutz van Ede, waarna ds. Jongebreur met dankgebed de plechtigheid besloot.

Het kerkgebouw is ontworpen door den architect Mensink te Apeldoorn, met medewerking van den architect De Geit te Veenendaal, en onder dagelijksch toezicht van den opzichter Van Eyck door de aannemers Van Erk en Huitink te Veenendaal gebouwd en heeft met den inventaris ruim ƒ 100.000 gekost. De kerk bevat 1100 zitplaatsen en is voorzien van electrisch licht en gasverwarming. De banken zijn van gebeitst ebbenhout, het doopbekken is van zilver, evenals het avondmaalstel, geschenken van een inwoner van Veenendaal. Het gebouw, met zijdelings een slanken toren, is opgetrokken van bruingrijze steen en met roode pannen gedekt.

Uit Reformatorisch Dagblad, 19 juli 2011.

De gemeente Veenendaal geeft eenmalig een subsidie van 50.000 euro voor de restauratie van de toren van de Julianakerk in Veenendaal. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders recent besloten. De toren moet nieuw voegwerk krijgen.

In de in 1928 in gebruik genomen kerk komt een van de hervormde wijk­gemeenten van Veenendaal samen.

Externe link

Website kerkelijke gemeente

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur