Handelingen

Velp, Pastoor Loefsweg 1 - Vincentiuskerk (12e - 1937)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Vincentius met kerkhof
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Land van Cuijk
Plaats: Velp
Adres: Pastoor Loefsweg 1
Postcode: 5363VE
Sonneveld-index: 08484
Jaar ingebruikname: 12e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Rijksmonument 17330

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. De kerk kent diverse bouwstadia. Buiten gebruik, nu cultureel centrum.

‘t Kerkje in Velp heeft zijn oorsprong in de 12e eeuw. Op de plaats van het huidige kerkje stond toen een eenvoudig Romaans zaalkerkje. De grootte ongeveer gelijk aan het huidige hoofdschip. Dit zaalkerkje was opgetrokken in tufsteen met vier kleine rondboogvensters in de zijwanden. In de 13e eeuw bouwde men aan dit kerkje een bakstenen toren, zonder steunberen en even breed als het kerkschip. Later werd het koorgedeelte verbreed tot de breedte van het kerkschip, eindigend in een driesluiting van gotische spitsboogvensters. Ook het dak werd verhoogd waardoor het boven het kerkschip uitsteekt. In de vijftiende/zestiende eeuw verhoogde men het kerkschip tot de hoogte van het priesterkoor. In de zuidmuur werd de toegang gedicht en een nieuwe, nu spitsbogige ingang gemaakt in de westmuur van de toren. Of de lege noorderzijbeuk uit deze periode stamt is niet duidelijk.

In 1674 vond een belegering van het nabijgelegen Grave plaats. In het krijgsgewoel werden de torenspits en het dak door brand verwoest. Herstel volgde en in 1675 wordt er een kerkklok in aangebracht. Mogelijk stamt de noorderzijbeuk ook uit deze periode. In de zijbeuk worden gewelven aangebracht, het open dak in het kerkschip wordt voorzien van een vloer en de torendeur wordt vernieuwd. In 1755 wordt een nieuw orgel in gebruik genomen.

Het inmiddels eeuwenoude kerkje raakt in 1937 als parochiekerk buiten gebruik. Sinds de inkwartiering van geallieerde militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt het ernstig in verval. In 1963 volgt restauratie. Nog een korte periode doet het kerkje dienst als zodanig. Nadat het echter opnieuw leeg komt te staan geeft de gemeente het in 1970 gebruik aan de Stichting Kunst in ‘t Kerkje. Sinds die tijd heeft ‘t Kerkje een zekere naam opgebouwd als een sfeervolle ruimte voor kunstexposities. Ook worden er op gezette tijden – mede dankzij de goede akoestiek – muziekuitvoeringen gegeven.

  • (Bron:Open Monumentendag)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Rooms Katholieke Kerk van St.Vincentius. In haar huidige vorm bestaande uit een schip met een noordelijke zijbeuk, een driezijdig gesloten koor en een vlak opgaande toren. In het schip, herbouwd na een brand in 1674, nog belangrijke overblijfselen van de tufstenen XIIe eeuwse kerk. Noordbeuk en koor uit de XVIe eeuw; bakstenen toren uit de 15e eeuw. Thans in restauratie en bestemd tot kapel voor de Katholieke Vrouwelijke Jeugdbeweging. Klokkenstoel met klok van J. Fremy, 1699, diam. 98 cm en een klok van P. van Trier en S. Rutgers, 1675, diam. 79,5 cm.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur