Handelingen

Venlo, Maasschriksel 20 - Synagoge

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Israëlitisch
Provincie: Limburg
Gemeente: Venlo
Plaats: Venlo
Adres: Maasschriksel 20
Postcode: 5911GZ
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1865
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Dankzij bijdragen van particuliere zijde, van koning Willem I en van de stedelijke en provinciale autoriteiten kon in 1865 een nieuwe synagoge aan de Maasschriksel gebouwd en ingewijd worden. In die periode was de joodse gemeente op zijn hoogtepunt.

Naast een kerkbestuur, een kerkenraad en een armbestuur waren er in Venlo enige genootschappen die o.a. op maatschappelijk en cultureel gebied actief waren. Een godsdienstonderwijzer, die tevens voorzanger en ritueel slachter was, verzorgde het joodse onderwijs. Tussen 1820 en 1887 werden de doden begraven op een joodse begraafplaats, gelegen aan de Kerkhofsweg of Broekerstraat. Niet ver daarvandaan, aan de Ganzenstraat, werd later een nieuwe begraafplaats aangelegd. De synagoge van Venlo werd in 1944 bij een luchtbombardement zwaar beschadigd. Een deel van de Torarollen en van de rituele voorwerpen bleef gespaard. Na de oorlog keerden sommige joden terug naar Venlo en kwam er, zij het in beperkte mate, weer joods leven op gang. Tot 1947 werden er synagogediensten gehouden in een zaaltje in de protestantse kerk. In de zestiger jaren van de twintigste eeuw was er korte tijd een liberaal joodse gemeente in Venlo.

In 1965 werd besloten de oude synagoge niet te restaureren en werd het gebouw afgebroken. De joodse gemeente van Venlo werd in 1975 de facto opgeheven.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 December 1925.

De Israëlitische gemeente heeft gisteren door een kerkelijk feest herdacht, dat vóór 60 jaren de inwijding van de Synagoge had plaats gehad. Het kerkgebouw was versierd met palmen en bloemstukken, waarvan er verscheidene door de bevolking waren aangeboden. De heer Martin Wiener, voorzitter van het Kerkbestuur, herdacht de geschiedenis van de laatste 60 jaren dezer gemeente. De feestrede werd gehouden door den eerw. heer G. Hamburger, leeraar te Roermond, die aan het ontstaan van het kerkgebouw een groot gedeelte zijner rede wijdde. Hij bracht dank uit aan allen, die hadden geholpen om dezen tempel, die voor 60 jaren ingewijd was, te doen verrijzen. Met name werden genoemd: Montifiore, Rothschild, de gemeente Venlo en de bevolking van Venlo, die door middel eener collecte ruim f 600 bijdroeg.

Externe links

Afbeeldingen