Handelingen

Venlo, Schaapsdijkweg - Kapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Zusters van Liefde
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Venlo
Plaats: Venlo
Adres: Schaapsdijkweg
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: Jules Kayser.
Huidige bestemming: Centrum voor Psychotherapie
Monument status: geen

Geschiedenis

Het Mutsaersoord was oorspronkelijk een herstellingsoord van de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, Sint Raphaël. Het herstellingsoord werd gebouwd tussen 1928-1930 naar een ontwerp van architect Jules Kayser. Het hoofdgebouw van de R.K. Herstellingsoordvereniging Mgr. Mutsaers, genoemd naar W.A.P.M. Mutsaers, bisschop van 's Hertogenbosch en geestelijk adviseur van Sint Raphaël, bood voor de oorlog plaats aan 45 volwassen patiënten. Op het riante bosrijke terrein lag ook een kindertehuis: vanaf 1938 Agnespaviljoen genoemd, dat 60 à 70 kinderen kon herbergen. De verzorging van de patiënten was vanaf 1930 tot 1982 in handen van de Zusters van de Heilige Vincentius. Na de oorlog werd er een nieuw Agnespaviljoen gebouwd (ook nu weer naar een ontwerp van Jules Kayser), dat in 1958 officieel werd geopend. Toen in de jaren zestig het soort patiënten geleidelijk veranderde en de hulpverlening professioneler werd, veranderde de naam in 1971 in de Stichting Mutsaersoord-Agnespaviljoen. In 1973 kwam er een medisch kleuterdagverblijf, dat in 1977 een aantal nieuwe paviljoens betrok. Inmiddels had de stichting in 1975 ook een eigen school geopend voor langdurig zieke kinderen: de Wijnbergschool.

Opgeheven en verhuisd

Per 1 januari 2008 is het Mutsaersoord opgehouden te bestaan. Sinds die datum wordt de naam Centrum voor Psychotherapie Venlo gevoerd en is het onderdeel van de Stichting Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg. Het centrum is vanaf deze datum gevestigd aan de Hogeweg te Venlo. Mutsaers herstellingsoord, Zusters van Liefde.

Afbeeldingen