Handelingen

Vierakker, Vierakkersestraatweg 31 - Willibrordus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willibrordus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Bronckhorst
Plaats: Vierakker
Adres: Vierakkersestraatweg 31
Postcode: 7233SB
Sonneveld-index: 12322
Jaar ingebruikname: 1869
Architect: Wennekers, H.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38333

Geschiedenis

Zeer belangrijke neogotische kerk met toren. Relatief sober, maar architectonisch in vele details interessant exterieur, kenmerkend voor het oeuvre van architect Wennekers. Het rijk aangeklede interieur is in de loop der decennia, na ingebruikname, tot stand gekomen. Deze kerk staat ten zuidoosten van de plaats waar een, door de Heilige Ludger gestichte, kerk stond. Deze kerk is in 1575 gedeeltelijk ingestort en door de IJssel verzwolgen. De huidige kerk verrees in 1870 en werd gesticht door Alexander Baron van der Heijden van Doornenburg, bewoner van het tegenover de kerk geleden landhuis Suideras. Doordat in die tijd de IJssel regelmatig overstroomde, konden de inwoners van Vierakker/Wichmond moeilijk hun dagelijkse kerkgang maken. Met de bouw van deze kerk kregen zij de mogelijkheid om in de directe omgeving ter kerke te gaan. Ondanks het feit, dat Vierakker groter was geworden dan het naburige Wichmond, had het eeuwenlang geen eigen kerk. Daar kwam in 1869/1870 verandering in, toen deze kerk werd gebouwd. De kerk kan, qua rijke inrichting van het interieur, worden beschouwd als de eerste schepping van de Utrechtse School in de neogotiek, die de bronnen voor de kerkelijke kunst in eigen land wilde zoeken. Restauratie in de jaren 2000 tot 2005. Op 26 augustus 2005 is de kerk weer in gebruik genomen. Achter in de kerk is een hek geplaatst waardoor de buitendeuren overdag open kunnen zijn en ieder het interieur kan zien zonder dat men het risico loopt van vernielingen enz. (55-06) Verdere restauratie, qua details, heeft plaatsgevonden tot 2009, in welk jaar deze kerk via een programma van de NCRV werd uitgeroepen tot "de mooiste kerk van Gelderland".

  • 2021 - De rooms-katholieke Sint Willebrordkerk, in 2009 door de luisteraars van de NCRV verkozen tot ‘de mooiste kerk van Gelderland’, zal binnenkort worden ontkerkelijkt. Wat er daarna mee gaat gebeuren weet niemand. Sommige eerder ontkerkelijkte kerken zijn nu appartementencomplex, dorpshuis, theater, gezondheidscentrum of bedrijfsverzamelgebouw.
  • 2022 -Vanaf 1-1-2023 geen diensten meer.

Orgel

In 1870 werd de Sint Willibrorduskerk in Vierakker voltooid. Het gebouw was ontworpen door H.J. Wennekers, en ingericht naar inzichten en idealen van het Sint Bernulphusgilde. In 1872 werd met Gerardus Elberink een contract gesloten voor de bouw van een nieuw orgel. Het instrument met 17 stemmen op twee manualen en aangehangen pedaal is in 1873 opgeleverd. Het orgel is gedurende de tijd van haar bestaan nauwelijks gewijzigd. In de jaren dertig is de windvoorziening electrisch gemaakt. In 1986 werd aan Hans van der Harst gevraagd om advies te geven over een restauratie. De firma Elbertse kreeg de opdracht voor dit werk. De restauratie werd in 1994 voltooid. Er is slechts één pijp nieuw gemaakt!

Kerksluitingen

  • 2021 - De rooms-katholieke Parochie HH. Twaalf Apostelen heeft een ingrijpend besluit genomen: 10 van haar 13 kerken worden gesloten. Oplopende kosten, vergrijzing van de geloofsgemeenschappen, een gebrek aan vrijwilligers en afnemend kerkbezoek nopen de parochie daartoe.

Open blijven:

Gesloten worden:

Monumentomschrijving Rijksdienst

St. Willibrordus, 1869-1870, H.J. Wennekers. Driebeukige neogotische hallenkerk met door een veelhoekige traptoren begeleide toren. Tegen de zuidzijde een kapel, waarboven het zangkoor, aan de buitenzijde met twee puntgevels, waartussen een traptoren. Pijlers met kolonnetten, kruisribgewelven. Polychromie, inrichting en beglazing volgens de inzichten van het Bernulphusgilde: altaren, beelden, preekstoel en communiebank uit het atelier van F.W. Mengelberg. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1873 gemaakt door G. Elberink. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, is buiten gebruik gesteld.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur