Handelingen

Vlaardingen, Groen van Prinstererstraat 65a - De Fontein

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Fontein
Genootschap: Geref. Kerken in Ned. Vrijgemaakt
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Vlaardingen
Plaats: Vlaardingen
Adres: Groen van Prinstererstraat 65a
Postcode: 3131GD
Inventarisatienummer: 03563
Jaar ingebruikname: 1954
Architect: Verschoor en Bier
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Uitbreiding in 1985. Het interieur van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) De Fontein (1954) is gerenoveerd. De preekstoel is verwijderd. Daarvoor in de plaats is een tafel met lezenaar gekomen. Vrijdag 2 april 2004 is het gebouw weer overgedragen aan de gemeente.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 16 februari 2010

De Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) en de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Vlaardingen hebben vorige week een ”Verklaring van wederzijdse erkenning” ondertekend. In de verklaring erkennen beide kerken elkaar als „ware kerken van Jezus Christus.” H. van Baars, kerkenraadslid van de Ngk, vindt de ondertekening van groot belang. „Door deze stap is de vrede getekend. Deze verklaring geeft de basis om met elkaar te praten in grote verstandhouding en saamhorigheid.” De Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden eind jaren 1960 uit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. „De afgelopen veertig jaar hebben we vooral naar elkaar gekeken. Er lagen, en liggen nog steeds wel, kerkrechtelijke en persoonlijke gevoeligheden.” Zeven jaar geleden gingen beide kerken het gesprek met elkaar. Na een intermezzo vanwege een overleg tussen de gkv en de christelijke gereformeerde kerk ter plaatse, is het gesprek uitgemond in de verklaring van vorige week. Het document, te vinden op de-fontein.com, vermeldt als grondslag van samenwerking „het geïnspireerde Woord van God” en de binding aan de drie algemene belijdenisgeschriften en de Drie Formulieren van Enigheid. De kerken doen nog geen activiteiten samen, aldus Van Baars. Wel komen er gesprekken om te zoeken naar mogelijkheden voor verdere samenwerking en gezamenlijke activiteiten.

Externe link

Afbeeldingen