Handelingen

Vlaardingen, Markt 63 - Grote Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Vlaardingen
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Vlaardingen
Plaats: Vlaardingen
Adres: Markt 63
Postcode: 3131CR
Inventarisatienummer: 03544
Jaar ingebruikname: 12e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 37422 (Kerk)
37423 (Toren)

Geschiedenis

Historische stadskerk met toren.

De Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken BV in Asten heeft het carillon van de Grote Kerk gerestaureerd en weer in de toren gehangen. Donderdag 12 september (welk jaar?) is het gerestaureerde carillon weer feestelijk in gebruik genomen. Uitgebreide restauratie van deze kerk in de jaren 1970

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Driebeukige, in oorsprong gotische hallenkerk, door brand verwoest in 1574, nadien hersteld en driemaal vergroot, totdat het inwendige in 1865 geheel gewijzigd werd. Uitwendig beren en vensters der oude kerk bewaard; inwendig in beuken gescheiden door classicistische Dorische zuilen, die architraven dragen, van waaraf de houten tongewelven opgaan. Tot de inventaris behoren een rijk gesneden orgel met een rococo-kas, afkomstig uit de voormalige Abdijkerk van Baudeloo (B) en in 1819 door de Commissie tot de Kerkelijke Zaken van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen gekocht van het stadsbestuur van Gent.

Dit orgel is in 1763 gebouwd door P. van Peteghem, en werd in 1823 bij de overplaatsing naar Vlaardingen door A. Meere uitgebreid met een Bovenwerk. Daarbij is de oorspronkelijke orgelkas ook aanzienlijk gewijzigd. Preekstoel, afkomstig uit de begin jaren 1960 gesloten Willemskerk te Den Haag, in imitatie Lod. XV-vormen uit 1865, met lezenaar (1778 en voorzangerslezenaar (XVIII)). In het koor verscheidene goed bewaarde zerken. Tegen de sluiting der noordelijke zijbeuk een bakstenen portaaltje (XVIIIb) met dwars schilddak, bekroond door kleine siervazen. Deuromlijsting met gesneden bovenlicht in Lod. XIV-vormen.

Toren

Toren. Zeer sober en strak bouwwerk, opgetrokken in 1744 door Daniel van Stolk, nadat de oude wegens bouwvalligheid werd afgebroken. Bakstenen romp van drie geledingen met kleine, overhoekse steunberen en rechthoekige nissen. Houten bovenbouw bestaande uit een gesloten en een open achtkant met koepelvormige afdekkingen. Opgesteld in de hal klok van H. van Trier, 1570, diam. 82,2 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, 1940, later voorzien van elektrische opwinding.

In de media

Uit Het Vaderland, 10 Juli 1936.

Woensdag a.s. zal het geheel gerestaureerde orgel in de Groote Kerk der Ned. Herv. Gemeente te Vlaardingen, organist de heer Gijs de Graaf, opnieuw officieel in gebruik worden genomen. Het zal bij die gelegenheid bespeeld worden door den adviseur bij de restauratie den heer J.H. Besselaar Jr, den organist van de St Laurenskerk te Rotterdam.

Dit orgel van een der beroemdste orgelbouwers uit de Zuidelijke Nederlanden, nl. Pieter van Pethegem te Gent, gebouwd in 1763 en waarvan het pijpmateriaal volgens een bij de restauratie gevonden inscriptie vervaardigd werd door Lambertus van Ghendt, was in den loop der tijden zeer achteruitgegaan, terwijl verschillende stemmen verwijderd waren. Het instrument is thans door de firma J. de Koff en Zoon te Utrecht grondig gerestaureerd, voorzien van geheel nieuw speelmechaniek, 10 nieuwe stemmen, grootendeels ter vervanging van de ontbrekende, vrij pedaal, drie nieuwe handklavleren en een nieuw voetklavier.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel