Handelingen

Vlissingen, Kleine Kerkstraat - Kleine Kerk (1460 - 1825)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kleine Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Vlissingen
Plaats: Vlissingen
Adres: Kleine Kerkstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 20087
Jaar ingebruikname: 1460
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Kerk is gebouwd ten behoeve van de Engelse gemeente. Uitbreiding in 1592. Vergroot in 1625. De kerk stond ter hoogte van de huidige Jan Allemanstraat. Door beschieting van de Engelsen werd de kerk in 1809 zwaar beschadigd. In 1825 is het gebouw buiten gebruik gesteld en gesloopt.

De Kleine Kerk is in den jaare 1460 begonnen gebouwd te worden. Zy was in den aanleg zeer klein, doch wegens ’t toeneemen der volkrykheid van de Stad heeft men ze in ’t jaar 1592 de helft vergroot. Geduurende de verpondinge der Stad aan Elizabeth, Koningin van Engeland, is zy van de Engelsche Bezetting gebruikt tot aan het jaar 1616, wanneer zy den Nederduitschen weder gegeven werdt. Dat staat te lezen in Tirions Tegenwoordigen Staat (1751). Die Kleine of Middelkerk is met het bombardement van Vlissingen door de Engelsen in 1809 beschadigd en ten slotte gesloopt.
Later werd het grondgebied een onderdeel van het Scheldeterrein. Begin 21e eeuw is daar gesloopt. Afgesproken was dat archeologen aan het werk konden gaan wanneer het sloopwerk bij de kerkresten zou komen. ’t Is anders gelopen. December 2006 zijn de funderingen zeer ernstig en onherstelbaar beschadigd.