Handelingen

Vlissingen, Singel 106 - Onze Lieve Vrouw Rozenkrans en St. Jacob (1911 - 2022)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Vlissingen, Singel 106 - Onze Lieve Vrouw Rozenkrans en St. Jacob)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Rozenkrans en St. Jacob
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Vlissingen
Plaats: Vlissingen
Adres: Singel 106
Postcode: 4381VL
Sonneveld-index: 14680
Jaar ingebruikname: 1911
Architect: Margry, A.A.J.
Huidige bestemming: museum
Monument status: cultuurbepalend

Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

Neoromaanse kerk zonder toren. De kerk is nooit afgebouwd. Het was oorspronkelijk een bijkerk van de Jacobus de Meerderekerk aan de Wilhelminastraat. In 1939 werd de kerk verbouwd en in gebruik genomen als parochiekerk. Naar een ontwerp van A.A.J. Margry is in 1911 aan de Singel 106 de R.K. parochiekerk van O.L. Vrouw van de Rozenkrans gebouwd. Maar het is nu in Vlissingen net als in zo vele andere parochies. Er moet wat gebeuren met het gebouw. Een restauratie van twee miljoen euro? Of sloop en de bouw van een kleinere kerk, eventueel als onderdeel van een groter complex? Voor beide is het geld er niet. En bij het bisdom is dat geld er ook niet. Er zal nog heel wat water door de Schelde moeten stromen om tot een haalbare oplossing te komen.

  • 2017 - Er zijn plannen en ontwerpen voor een grote verbouwing van deze kerk, die als "cultuurbepalend gebouw" behouden moet blijven. In het schip en naast de kerk zou inbouw van appartementen moeten plaatsvinden. Transept en koor blijven (als van de rest van het gebouw afgescheiden ruimte) in gebruik als kerkzaal, met zitruimte voor ongeveer 200 personen.
  • 2020 - Het bisdom Breda zet de Onze Lieve Vrouwekerk en de bijbehorende pastorie in Vlissingen te koop. Dat betekent dat de kerkgangers naar de HH Petrus- en Pauluskerk in Middelburg moeten voor hun kerkdiensten. Wat dit betekent voor het kerkgebouw zelf is nog niet duidelijk. Gegeven de eerdere ideeën voor inbouw appartementen moeten die in principe uitvoerbaar zijn.
  • 2021 - In de zomer zijn diverse voornemens c.q. besluiten genomen over deze kerk. In september 2021 hoopt men de hele kerk en de pastorie te verkopen. Het gebouw blijft bestaan, maar wordt in principe verbouwd tot (maximaal) 20 woningen, De pastorie is geschikt voor 3 woningen en/of voor een Bed & Breakfast. Het Bisdom Breda moet akkoord zijn met de verbouwingsplannen, en stelt diverse voorwaarden: geen vermaakgebouw, geen andere religies. Er wordt een kleine devotiekapel behouden.

Het eerdere idee van een kleinere kerkzaal in de huidige kerk (zie boven, 2017) is geheel van de baan. In september hopen de mensen van de R.K. gemeenschap in Vlissingen een ander gebouw, geschikt voor R.K. vieringen, te vinden, in Vlissingen zelf. Aansluiting bij R.K. Middelburg is dus niet (meer) aan de orde. De H.H. Petrus en Pauluskerk in Middelburg, hoofdkerk van de Parochie Walcheren, zal binnen afzienbare tijd een "verkleining" ondergaan, waardoor "inbreiding" in de kerk van het secretariaat, ontmoetingsruimten, werkruimten. In Middelburg. Deze verbouwing zou over 2 tot 3 jaar gereed moeten zijn. Afhankelijk van hoe snel de verkoopontwikkelingen en het vinden van een ander kerkgebouw in Vlissingen gaan, is er een optie voor de slotviering op Kerstmis 2021. (alles hierboven uit digitaal Parochieblad H. Maria Walcheren).

  • 2022 - De Onze Lieve Vrouwekerk is verkocht in januari. De kerk is, als de verbouwing volgens plan verloopt, over twee jaar in gebruik als Boutique Hotel Vlissingen. Sluitingsviering op zondag 24 april 2022.
  • 2022 - Op 23 juni 2022, was de heropening van het Museum Panorama in de voormalige OLV Kerk aan de Singel 106 in Vlissingen, ingang achter het Stadhuis.

Orgels

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is gebouwd door Jos H. Vermeulen in 1953. Momenteel is dit orgel niet meer bespeelbaar.

Koororgel

Het koororgel is gebouwd door Verschueren in 1962 voor de kapel van het Sint Jozefziekenhuis te Vlissingen. In 1981 is het orgel overgeplaatst naar deze kerk.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Hoofdorgel

Koororgel