Handelingen

Voorschoten, Schoolstraat 2 - Het Kruispunt

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Kruispunt
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Voorschoten
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Voorschoten
Plaats: Voorschoten
Adres: Schoolstraat 2
Postcode: 2251BH
Inventarisatienummer: 03632
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Onvlee H., Baarn
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Interessante, grote Gereformeerde kerk met toren. Voor en na verbouwing. Verving een kleine zaalkerk.

 • Begin 2019. Al enkele jaren discussie over afstoting van dit kerkgebouw door de Protestantse Gemeente Voorschoten, inclusief al dan niet behoud van dit kerkgebouw met een passende herbestemming.
 • 2019. Kerk is verkocht. Uiterlijk juli 2020 wordt het complex inclusief bijgebouw en kosterswoning overgedragen. Afscheidsviering op zondag 5 juli 2020.
 • 2020. De protestantse gemeente Voorschoten heeft zondag 5 juli 2020 de laatste kerkdienst gehouden in het voormalige gereformeerde kerkgebouw het Kruispunt te Voorschoten.

In de media

 • Uit Het Vaderland, 12 Juli 1937.

UIT VOORSCHOTEN. In de Gereformeerde Kerk alhier zal een nieuw kerkorgel gebouwd worden. De raad der gereformeerde kerk heeft besloten aan de firma Valcks en Vercuteren (bedoeld is: Valckx en Van Kouteren) te Rotterdam op te dragen het bouwen van een pneumatisch instrument met 19 sprekende stemmen, helgeen zal geschieden onder toezicht van de vereeniging van organisten van de Geref. kerk.

Dat dit orgel kan worden gebouwd, is te danken aan de groote offervaardigheid van de lidmaten van deze kerk. Behalve een legaat van f 500, is het benoodlgde bedrag bijeengebracht door het verjaardagsfonds en het wekelijksch ophalen van een klein bedrag in busjes, bij leden van de kerk, door kleine meisjes. Men hoopt het kerkorgel in December van dit jaar in gebruik te nemen.

 • Uit Reformatorisch Dagblad d.d. 26 juni 2013

De protestantse gemeente Voorschoten stoot twee van de drie kerkgebouwen af. Dat besluit heeft de kerkenraad maandag genomen, aldus een woordvoerder woensdagmorgen. De kerken die worden afgestoten, zijn Het Kruispunt aan de Schoolstraat en De Ontmoeting in de wijk Noord-Hofland. Vanaf volgend jaar worden uitsluitend nog kerkdiensten gehouden in de Dorpskerk. Deze wordt heringericht. De Dorpskerk aan het Kerkplein dateert uit 1886 en is een rijksmonument. De protestantse gemeente Voorschoten buigt zich sinds 2007 over de toekomst van de gemeente. Door dalende ledentallen en af­nemende inkomsten is de gemeente niet langer in staat om drie gebouwen aan te houden.

Orgel

Het orgel is in 1937 gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam). Later zijn twee stemmen door andere vervangen.

Dispositie
 • Manuaal 1: Bourdon 16' - Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Sesquialter 2 sterk (oorspronkelijk: Cornet 4' 4 sterk, vanaf gis) - Mixtuur 3 sterk - Trompet 8'.
 • Manuaal 2, in zwelkast: Roerfluit 8' - Viola di Gamba 8' - Openfluit 4' - Nasard 2⅔' - Blokfluit 2' - Terts 1 3/5' - Quintfluit 1⅓' (oorspronkelijk: Vox céleste 8') - Basson-Hobo 8' - Tremulant.
 • Pedaal: Subbas 16' - Echobas 16' (transm.) - Octaafbas 8' - Koraalbas 4'.
 • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
 • Speelhulpen: 4 vaste combinaties (P, MF, F, T) - automatisch piano-pedaal.

Pneumatische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

 • Op zoek naar meer afbeeldingen.