Handelingen

Voorst, Enkweg 1 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Gelderland
Gemeente: Voorst
Plaats: Voorst
Adres: Enkweg 1
Postcode: 7383AC
Inventarisatienummer: 12113
Jaar ingebruikname: 1896
Architect:
Huidige bestemming: expositieruimte/ concertzaal
Monument status: Rijksmonument 523351


Geschiedenis

De geschiedenis van het kerkgebouw begint in 1847, als het in opdracht van de familie Middelbeek wordt gebouwd als koetshuis van het aanpandige herenhuis aan de Rijksstraatweg te Voorst. Daarna woont er twee keer een arts in en in 1896 koopt de Gereformeerde kerkgemeenschap in Voorst beide gebouwen. Het koetshuis wordt tot zaalkerkje verbouwd en het herenhuis dient als pastorie.

In 1964 is aan de achterzijde een lage aanbouw gerealiseerd met daarin een portaal, kleine keuken, een toilet en de consistorie.

Buiten gebruik als kerk sinds 1986, op dit moment vinden is het in gebruik door Stichting Kunst in de Kamer - kring Voorst als yogaruimte, ruimte voor kleinschalige koffieconcerten, expositieruimte voor beeldend kunstenaars en diverse workshops.

In 1988 plaatst de gemeente de gebouwen op de Monumentenlijst en in 1999 wordt de kerk zelfs een Rijksmonument.

De kerk is thans in privé eigendom. De huidige eigenaar heeft het pand in bezit sinds omstreeks 1993. Voordien is het tijdelijk in gebruik geweest als opslagruimte voor diverse hulporganisaties. De staat van onderhoud was zeer slecht. In de jaren 1993/ 1994 hebben er diverse onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden, zo is onder andere een nieuw dakbeschot aangebracht en zijn de goten hersteld.

Onder leiding van architect Friso Woudstra is in 1993 de hoofdentree van de kerk in oorspronkelijke staat teruggebracht, evenals de voorgevel van de aangebouwde pastorie aan de Rijksstraatweg.

In 2011 is, opnieuw onder leiding van architect Friso Woudstra de binnenzijde van de zaal opnieuw ingericht.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kleine ZAALKERK gebouwd in 1896 in opdracht van het gereformeerde kerkbestuur uit Voorst. Oorspronkelijk is het object gebouwd als koetshuis bij Rijksstraatweg 106 omstreeks 1875. De kleine zaalkerk bevindt zich op de hoek van de Enkweg en de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom van Voorst in de gemeente Voorst.

Omschrijving

Kleine ZAALKERK met rechthoekig grondplan bestaande uit één bouwlaag afgesloten door een schilddak gedekt met gesmoorde oud Hollandse pannen. Centraal in de noord-, oost- en westgevel bevindt zich een uitbouw afgesloten door een zadeldak gedekt met Hollandse pannen. In de uitbouw tegen de noordgevel bevindt zich de hoofdingang bestaande uit een dubbele paneeldeur met segmentboogvormig bovenlicht. De gevels met gepleisterd trasraam zijn opgetrokken in roodbruine baksteen in kruisverband, de uitbouwen in halfsteens verband. In de gevels bevinden zich grotendeels rondboog ramen met ijzeren roeden verdeling. Aan de bovenzijde worden de vensters afgesloten door een decoratieve, gepleisterde rondboog met spitsbekroning. Aan de onderzijde worden de vensters afgesloten door een gepleisterde lekdorpel met daaronder decoratief pleisterwerk.

Centraal in de VOORGEVEL (noordgevel) bevindt zich de uitbouw met hoofdingang bestaande uit een dubbele paneeldeur met segmentboogvormig bovenlicht met roedenverdeling. Aan weerszijden wordt de uitbouw begrensd door gepleisterde hoeklisenen die boven de gevel overgaan in pinakels. De gevel eindigt in een klokgevel met op de top een derde pinakel. In de geveltop bevindt zich een rosetvenster met een gepleisterde tandlijst langs de klokgevel. Links en rechts van de uitbouw bevindt zich een rondboog venster.

Centraal in de LINKERZIJGEVEL (oostgevel) bevindt zich de uitbouw aan weerszijden benadrukt door gepleisterde hoeklisenen. In de gevel bevindt zich een rond venster met diagonale roedenverdeling omsloten door een rollaag. In de rechterzijgevel van de uitbouw bevindt zich een geklampte deur. Links en rechts van de uitbouw bevindt zich een rondboog venster.

Tegen de ACHTERGEVEL (westgevel) bevindt zich de aanbouw uit 1964 ten behoeve van het consistorie.

De RECHTERZIJGEVEL (zuidgevel) is identiek aan de linkerzijgevel met rechts boven een rond venster met roedenverdeling, omsloten door een rollaag. In het INTERIEUR van de kleine zaalkerk bevindt zich een spiegelgewelf met gietijzeren luchtroosters.

Waardering

Kleine ZAALKERK gebouwd in 1896 in opdracht van het gereformeerde kerkbestuur uit Voorst gelegen op de hoek van de Enkweg en de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom van Voorst binnen de gemeente Voorst.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kleine zaalkerk voor een kleine gereformeerde gemeenschap in de kern Voorst.

- Van stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging binnen de bebouwde kom van de kleine kern Voorst.

- Van cultuurhistorische waarde als typologisch voorbeeld van een kleine zaalkerk voor een gereformeerde kerkgemeenschap.

Externe links

Afbeeldingen