Handelingen

Voorst, Schoolstraat 16 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN - Protestantse gemeente Voorst
Provincie: Gelderland
Gemeente: Voorst
Plaats: Voorst
Adres: Schoolstraat 16
Postcode: 7383CD
Inventarisatienummer: 12324
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38044(kerk);
38045 (toren)

Geschiedenis

Historische kerk met toren, oorspronkelijk gewijd aan de H. Drievuldigheid (Trinitas).

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Hervormde Kerk. Geheel met tufsteen beklede, 15de eeuwse dorpskerk, bestaande uit een driebeukige pseudobasilicaal schip en een eenbeukig, 3/8 gesloten koor. De oostelijke travee van de noorderzijbeuk is door een muur afgescheidenen en diende oudtijds tot sacristie. Over de zijbeuken kruisribgewelven; over middenschip en koor en houten koofplafond ter vervanging van de kruisribgewelven, waarvan de fraai gebeeldhouwde kraagstenen nog aanwezig zijn. Tot de inventaris behoren onder meer: eikenhouten preekstoel met toogpanelen, midden 17de eeuw; met bijbehorend doophek en lezenaar; grafzerken uit de 16de eeuw en later, waaronder een grote gebeeldhouwde zerk op het koor voor Anna van Appelthorn. Tegen de westwand van de noordbeuk was een fresco uit 1566 met voorstelling van een abt, gesigneerd Gerids, nu overgewit. In een Empire-kas een eenklaviers orgel, in 1843 gemaakt door C.F.A. Naber, in 1982 gerestaureerd door de Gebr. Reil.

Toren

Toren der Hervormde Kerk. Romaans tufstenen bouwwerk uit de 12de eeuw, versierd met rondboog-spaarvelden, lisenen en boogfriezen. In de klokkenverdieping aan elke zijde twee galmgaten met deelzuiltjes. Slanke, ingesnoerde naaldspits. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan een van G. Schimmel, 1678, diam. 126 cm. en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1909, nr. 334, is buiten gebruik gesteld.

In de media

Uit Algemeen Handelsblad, 17 October 1842.

VOORST, bij Zutphen, 12 Oct. Het strekt ons tot genoegen te kunnen melden , dat Z. Exc. de minister van binnenlandsche zaken, de hoog welgeboren Heer baron Schimmelpenninck van der Oije, voor eigen rekening een nieuw en prachtig orgel in de kerk der Hervormde gemeente alhier laat bouwen en de vervaardiging van hetzelve heeft opgedragen aan den verdienstelijken orgelmaker, C.F.A. Naber, van Deventer; denzelfden, die voor Z.M. koning Willem Frederik, graaf van Nassau, het orgel in de Nieuwe Kerk te Apeldoorn heeft bezorgd. (Arnh. Ct.)

Externe link

Afbeelding

Exterieur

Interieur