Handelingen

Vorstenbosch, Kerkstraat 6 - 8 - Kapel De Hugte

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel De Hugte
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Bernheze
Plaats: Vorstenbosch
Adres: Kerkstraat 6 - 8
Postcode: 5476KC
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1938
Architect: Leur, H.C. van de
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Belangrijk complex met kapel.

In 1937 kwam er een klooster van de Zusters van Barmhartigheid in Vorstenbosch. Deze zusters gaven aanvankelijk alleen meisjesonderricht. De kapel van het klooster was, na het vertrek van de zusters, nog in gebruik door de parochie tot eind 2007. Per 2011 is de kapel een cultureel centrum waarin voorstellingen en cursussen worden georganiseerd. Het naburige klooster kreeg al eerder een woonbestemming.

Geschiedenis ontstaan

De Kloosterkapel is gelegen aan de Kerkstraat in Vorstenbosch en maakt deel uit van een groep gebouwen rond de Sint Lambertuskerk. Het gebouw bestond oorspronkelijk uit een bakstenen hoofdvolume met klokkentoren en kleine aanbouw aan de achterzijde. De toegang via het pad aan de zuidzijde wordt gemarkeerd door een gemetselde poort met ijzeren hek. De kapel is onderdeel van het gehele kloostergebouw, waar een woongedeelte in was gevestigd voor de zusters.   De Kloosterkapel Vorstenbosch is in 1937 gesticht door de congregatie van de zusters van Barmhartigheid van Ronse (België). Deze congregatie werd in 1845 opgericht door priester Stefan Modest Glorieux. Hij stichtte de congregatie om tegemoet te komen aan de groeiende sociale en religieuze noden van de bevolking. Glorieux werd na zijn priesterwijding aangesteld als onderpastoor van Ronse waar hij later pastoor van werd. De armoede in Ronse was zeer schrijnend en het analfabetisme bedroeg aan het einde van de 19e eeuw nog 48%. De congregatie vervulde vooral taken op het gebied van bejaardenhulp, gezondheidszorg en onderwijs. In 1853 werd door het College van de Regenten van de Godshuizen in ’s-Hertogenbosch verzocht om zusters naar Nederland te sturen. Zo vertrokken er veertien zusters naar Nederland naar het psychiatrisch instituut Reinier van Arckel. Ook traden er zusters in dienst van het instituut ‘Coudewater’. De geestelijke gezondheidszorg werd de belangrijkste taak van de zusters in Nederland. Voor wat betreft het vervullen van hun onderwijstaak werd in 1937 een school in Vorstenbosch gesticht.   Bron: inventaris van het archief Zuster van Barmhartigheid Ronse 1813-1999, opgemaakt door Kathleen van Acker.   De Kloosterkapel en de school werden in 1937 in gebruik genomen. De bouw, onder architectuur van H.C. van de Leur, werd in 1938 afgerond. De kloosterkapel kenmerkt zich door de ingang onder segmentboog met portiek en versierde dakkanten en uitstekend pannen zadeldakje. De gevel wordt gesierd door een houten kruis met corpus onder pannendakje.

 =====Nieuwe bestemming=====

In 1982 is de kloosterkapel en de school onder bestuur gekomen van de pastorale eenheid Heilige Lambertus Nistelrode-Vorstenbosch. Op 28 december 2007 werd de Kloosterkapel door het parochiebestuur verkocht aan de woonmaatschappij Mooiland Maasland te Grave. In de notariële akte van de verkoop is bedongen dat: ‘koper verplicht zich hierbij ervoor zorg te dragen dat de verkochte kapel een sociaalmaatschappelijke en/of culturele en/of woonfunctie zal krijgen en door de bewoners van Vorstenbosch kan worden gebruikt’.   De bisschop van ’s-Hertogenbosch gaf zijn toestemming voor de verkoop met ondermeer als voorwaarde dat het gebruik van de kapel waardig en profaan moest zijn.   In 2007 startte een initiatiefgroep om een nieuwe bestemming te geven aan de kapel. Het bestaansrecht van de nieuwe bestemming van de kapel werd door de initiatiefgroep als volgt geformuleerd: De Kloosterkapel verhoogt de leefbaarheid voor de inwoners van Vorstenbosch en directe omgeving. Als lange termijnperspectief (visie) werd door de initiatiefgroep de volgende functie van de kloosterkapel gehanteerd: ‘de Kloosterkapel is een laagdrempelige actieve en passieve culturele, educatieve en sociale ontmoetingsplaats’.   De volgende doelstellingen werden omschreven om de nieuwe bestemming tot een succes te laten worden: intensief gebruik van de kapel met een grote mate van tevredenheid bij zowel de actieve als de passieve gebruikers en dat de activiteiten tenminste kostendekkend zijn.

Verbouwing

Om aan de nieuwe bestemming invulling te kunnen geven moest de kapel worden verbouwd. Zo moesten klimaatbeheersing, elektrische installaties en sanitaire voorzieningen worden vernieuwd en het achterstallig onderhoud grondig worden aangepakt. Onder leiding van Mooiland Maasland is een programma van wensen opgesteld voor de verbouwing. Om de verbouwing en daarmee gepaarde gaande investeringen rendabel te laten zijn, is er ook een nieuwe vleugel aan de kapel gebouwd. Deze ruimte wordt tegen een zakelijke tarief verhuurd. In september 2011 is de verbouwing van start gegaan. In juni 2012 was de verbouwing gereed. De verbouwing vond plaats onder architectuur van BiermanHenket-architecten uit Esch en is uitgevoerd door bouwbedrijf Hendriks Coppelmans te Uden. De verbouwing werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Brabant.  

  • (Bron: kloosterkapelvorstenbosch.nl )

MIP omschrijving

  • Naam monument: De Hugte
  • Bouwperiode: 1938
  • Gevels en materialen: Bakstenen gevel. Tegen de gevel een houten kruis met corpus onder pannen dakje.
  • Vensters en deuren: Ingang onder segmentboog met portiek en versierde dagkanten en uitstekend pannen zadeldakje. Samengestelde raam onder segmentbogen.
  • Dak en bedekking: Snijdende zadeldaken gedekt met romaanse pannen.
  • Bijzonderheden: Oorspronkelijk klooster van de Zusters van de Ignatiusstichting. De kleuterschool is uit 1980.

Afbeeldingen