Handelingen

Vriezenveen, Almeloseweg 41 - Beth-El

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Beth-El
Genootschap: Ned. Herv. Evangelisatie
Provincie: Overijssel
Gemeente: Twenterand
Plaats: Vriezenveen
Adres: Almeloseweg 41
Postcode: 7671RB
Inventarisatienummer: 10642
Jaar ingebruikname: 1993
Architect:
Huidige bestemming: Hersteld Hervormde Kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne kerk zonder toren.

Het kerkgebouw, een ontwerp van het Rijssense architecten-bureau Jorissen Simonetti, is verrezen op de plaats van het oude Evangelisatielokaal, in 1993. De kerk is qua oppervlakte ongeveer drie keer zo groot als het oude lokaal.

Orgel

Het pijpwerk van het orgel is gemaakt door firma J.C. Sanders en G. Spit en stamt uit 1907/1910. Dit pijpwerk is gebruikt voor de Oud Katholieke kerk H. H. Jacobus en Augustinus in Den Haag. Het pijpwerk werd destijds geplaatst in een oude orgelkas van R. Garrels (bouwjaar 1726). In 1994 voltooide Flentrop een reconstructie (met origineel pijpwerk) van het Garrels orgel. Het pijpwerk van J.C. Sanders en G. Spit werd verkocht aan de Bethelkerk in Vriezenveen. Firma M. C. Tiggelman Orgelbouw bv te Zaltbommel maakte in 1994 een nieuwe orgelkas en plaatste het orgel in de Bethelkerk te Vriezenveen.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 25 maart 2011.

De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft vrijdag in Utrecht ingestemd met een voorziening voor de hersteld hervormde gemeente (hhg) van Vriezenveen. Op 1 mei 2004 ging de kerkenraad van de buitengewone wijkgemeente in zijn geheel over naar de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Begin 2010 werd duidelijk dat ook de overgrote meerderheid van de gemeenteleden wil behoren tot de HHK. De voorziening houdt, volgens de PKN, in dat „een aanzienlijk gedeelte van het kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen, inclusief de gebouwen, overgedragen wordt aan de hersteld hervormde gemeente.” De hervormde wijkgemeente van bijzondere aard Bethel behoudt het recht om in het kerkgebouw en in het verenigingsgebouw erediensten te beleggen en andere activiteiten te organiseren. Sinds 7 november 2010 belegt de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard weer twee kerkdiensten per zondag. Ds. D.J. Budding uit Elspeet verleent bijstand in het pastoraat.

Uit Reformatorisch Dagblad, 13 april 2012.

Het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft op 22 maart een beroep van de hersteld hervormde gemeente (hhg) in Vriezenveen tegen een getroffen voorziening van de commissie van bijzondere zorg (CBZ) verworpen. Dat blijkt uit de uitspraak die op 3 april is verstuurd.

Vorig jaar maart besloot de CBZ dat in verband met de scheuring van mei 2004 de meeste kerkelijke roerende en onroerende goederen van hervormd Vriezenveen overgedragen moesten worden aan de hersteld hervormde gemeente. Wel komt de hervormde gemeente van bijzondere aard Beth-El volgens de voorziening een bedrag toe aan zowel kerkrentmeesterlijk als diaconaal vermogen. Ook zijn er nog andere bepalingen, onder andere over het gebruik van de kerkelijke gebouwen door de hervormde gemeente Beth-El, opgenomen in de voorziening.

De hhg Vriezenveen is het met deze voorziening niet eens en tekende beroep aan bij de commissie voor bezwaren en geschillen van de PKN. In de kerkorde van de Protestantse Kerk is opgenomen dat ook hersteld hervormde gemeenten bij dit college in beroep kunnen gaan tegen voorzieningen die getroffen worden als gevolg van de scheuring van mei 2004. De hhg Vriezenveen stelt in het beroep onder andere dat zij de PKN en de CBZ niet erkent. Ook noemt ze –subsidiair– de inhoud van de getroffen voorziening „naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” onaanvaardbaar. Bovendien maakt de hhg bezwaar tegen de ontvlechting van het ledenbestand zoals die is uitgevoerd door de CBZ.

Het geschillencollege wijst de bezwaren af en benadrukt dat de getroffen voorziening voornamelijk de hervormde gemeente van Vriezenveen tot actie verplicht, namelijk het overdragen van het meeste vermogen van de gemeente aan de hhg. Als de hersteld hervormde gemeente deze voorziening niet aanvaardt, blijft het gehele vermogen bij de hervormde gemeente, zo stelt het generale college.


Afbeeldingen

Exterieur na 1993

Exterieur voor 1993

Interieur na 1993