Handelingen

Vrouwenpolder, Fort den Haakweg 2 - Pelgrimskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pelgrimskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Vrouwenpolder
Provincie: Zeeland
Gemeente: Veere
Plaats: Vrouwenpolder
Adres: Fort den Haakweg 2
Postcode: 4354AE
Inventarisatienummer: 06863
Jaar ingebruikname: 1622
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 37009

Geschiedenis

De bouw (en gedeeltelijke herbouw) van de hervormde kerk te Vrouwenpolder had plaats in 1622. Men gebruikte de middeleeuwse muurrestanten van de vorige kerk om een 17e eeuwse zaalkerk van 5 traveeën lengte te bouwen. Ook werden oude Zeeuwse moppen opnieuw gebruikt. Op de nok van het dak werd een dakruiter geplaatst. De vroegere kerk is groter en hoger geweest, zoals bij de restauratie in 1955 is gebleken. Ook de zware steunberen herinneren aan de voormalige kerk. De preekstoel, het doophek en de voorlezersbank dateren uit de tijd van de herbouw. Tot de inventaris behoort ook een doopbekken uit 1718 met inscriptie: O jeugdigh vleesch en bloet, denk dat gij sterven moet.

Op 1 januari 1997 is de Samen op Weg-gemeente gevormd. Op 2 mei 2004 is de laatste kerkdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk (1953, archb. Rothuizen en ’t Hooft). Besloten werd de Hervormde kerk tot PKN-kerk te bestemmen. De Gereformeerde Kerk werd voorjaar 2004 te koop aangeboden.

opname 24-11-2007 © AvD.
opname 24-11-2007 © AvD.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Simpel laat middeleeuws zaalkerkje, hersteld XVIa. Vierkant open dakruiter midden op het zadeldak. Westdeur met spitsboog. Preekstoel (1624) met boogpanelen. Eenvoudig neogotisch orgel, ca. 1910, waarschijnlijk afkomstig uit Friesland en sinds 1938 in deze kerk. 17de eeuwse kroon.

Toren

Uit Reformatorisch Dagblad, 10 juli 2007.

De toren van de kerk in Vrouwenpolder wordt gerestaureerd. Houtrot en houtkevers hebben de draagbalken aangevreten. Als herstel uitblijft, zakt het torentje in elkaar. Ook het uurwerk moet gerepareerd worden. Bouwgroep Peters en klokkenmaker Eijsbouts voeren de klus binnenkort uit. De gemeente Veere betaalt de restauratiewerkzaamheden, die totaal bijna 100.000 euro kosten.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur