Handelingen

Wânswert, Tsjerkepaed 6 - Petruskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petruskerk
Genootschap: Protestantse Gemeente Wanswerd - Jilsum
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Wânswert
Adres: Tsjerkepaed 6
Postcode: 9178GN
Inventarisatienummer: 09692
Jaar ingebruikname: 16e
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 15643

Geschiedenis

  • 2019 - De monumentale Petruskerk in het Friese dorp Wânswert is vorige maand overgedragen aan Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT). De protestantse gemeente Wânswert/Jislum fuseert per 1 januari 2020 met buurgemeente Burdaard.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk met toren omgeven door kerkhof.

Bij de monumentale zadeldaktoren staat een voor wat het schip betreft gotische kerk, waarvan het koor in 1882 (?) ommetseld is; daar er veel tufsteen in de muren gevonden is, kan er een oudere kern in de koormuren bewaard zijn. In de vloer ligt een fraaie zerk door P.D. 1562 en minstens twee 17e eeuwse en drie 18e eeuwse zerken. Orgel in 1877 gemaakt door W. Hardorff. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, later voorzien van elektrische opwinding.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 29 April 1887.

Door den Gemeenteraad van Ferwerderadeel (Fr.) is besloten het geschil met de kerkvoogden der Ned. Herv. Gemeente te Wanswerd, over het recht op de zoogenaamde Schoollanden, in der minne te schikken.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur